Author Archives: Academic Rights Watch

Academic Rights Watch analyserar: fel fokus i debatten om regeringens tillsättning av nya högskolestyrelser – ”kritiken politiskt motiverad”

Academic Rights Watch analyserar i detta inlägg utbildningsdepartementets hårt kritiserade beslut att tillsätta nya högskolestyrelser med bland annat kortare mandatperioder än de brukliga. Kritikerna menar att högskolornas autonomi nu är hotad. Vi konstaterar dock att beslutet inte alls påverkar rankningen … Fortsätt läsa

Toppforskaren i psykologi blev för krävande för Uppsaladoktoranderna: hemförlovades för ”arbetsmiljöproblem” efter anonyma vittnesuppgifter

När toppforskaren Emily Holmes kallades till en professur vid Psykologiska institutionen i Uppsala hade hon inte räknat med att hon skulle komma att utredas för arbetsmiljöproblem och under utredningen isoleras från sin arbetsplats. Ärendet reser på ett forskningspolitiskt plan frågan … Fortsätt läsa

Huvudskyddsombud JO-anmäler Högskolan i Halmstad: uteslöts som nominerad till styrelsen efter påtryckning från högskoledirektör

Får en högskoledirektör påverka en valberedning att utesluta en nominerad lärare enbart därför att denne innehar ett fackligt uppdrag? Enligt det interna regelverket i Halmstad finns det ingen sådan möjlighet. Ändå var det precis detta som hände huvudskyddsombudet Navid Ghannad. … Fortsätt läsa

Efter kritiken mot forskaren som berättade om missförhållanden i Kalla fakta: ARW JO-anmäler Uppsala universitet för brott mot repressalieförbudet

Ulrika Persson-Fischier gick ut i TV4:s program Kalla fakta och berättade om hur hon av en professor vid Uppsala universitet blivit felaktigt beskylld för forskningsfusk. Det gillade inte prefekten, som i ett mejl till institutionen kommenterade programmet och tog ställning … Fortsätt läsa

Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: blev rektor efter regelvidrig professorskallelse – nu gör hon Skövde till genushögskola

Muriel Beser Hugosson blev rektor vid Högskolan i Skövde kort efter att ha regelvidrigt kallats som KTH-professor av rektor och överordnad chef Sigbritt Karlsson, huvudsakligen på s.k. mångfaldsmeriter. Nu inför Skövde under Hugossons ledning ”en normmedveten utbildning och en könsneutral … Fortsätt läsa

Tystade och avskedade kvinnliga forskare: nu får tidigare lundarektorn kungens medalj – ”förtjänstfulla insatser inom svenskt universitetsväsende”

Under Torbjörn von Schantz ledning fick Lunds universitet JO-kritik för att ha inskränkt en kvinnlig professors yttrandefrihet. Professorn fick ingen hjälp när hon vände sig till von Schantz utan blev återförvisad till de kränkande cheferna. Von Schantz såg därefter till … Fortsätt läsa

Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: upplevelser inte tillräckliga för att belägga diskriminering av kvinnor – allvarliga metodproblem i ny SULF-rapport

Den som hävdar att kvinnor är diskriminerade inom akademin måste hänvisa till annat än vad människor upplever och bygga på undersökningar med ett större underlag än 30 % svarsfrekvens, samt beakta alternativa förklaringar till det som ser ut som bristande … Fortsätt läsa

ARW-avslöjanden 2022 ledde till dekanavgång och skärpta rutiner: ”andra pratar om akademisk frihet, vi gör skillnad”

ARW:s avslöjande att rektor kallat en egen linjechef till professor utan sakkunnigbedömning blev en riksnyhet och ledde till att den inblandade dekanen avgick. KTH fick sedan ”allvarlig kritik” av Universitetskanslerämbetet (UKÄ), som krävde skärpta rutiner inför framtida kallelser. Även n-ordsaffären … Fortsätt läsa