Category Archives: Yttrandefrihet

Sommarkrönika av Erik J Olsson: nej, Åsa Wikforss, akademisk frihet är ingen höger-vänster-fråga

Åsa Wikforss kritiserar regeringens beslut att låta Universitetskanslerämbetet utreda cancelkultur vid våra lärosäten. Dels saknas evidens för utbredd cancelkultur, dels kan utredningen användas av högerregeringen för att inskränka den akademiska friheten, menar hon. Men debatten om akademisk frihet gynnas inte … Fortsätt läsa

Efter kritiken mot forskaren som berättade om missförhållanden i Kalla fakta: ARW JO-anmäler Uppsala universitet för brott mot repressalieförbudet

Ulrika Persson-Fischier gick ut i TV4:s program Kalla fakta och berättade om hur hon av en professor vid Uppsala universitet blivit felaktigt beskylld för forskningsfusk. Det gillade inte prefekten, som i ett mejl till institutionen kommenterade programmet och tog ställning … Fortsätt läsa

Tystade och avskedade kvinnliga forskare: nu får tidigare lundarektorn kungens medalj – ”förtjänstfulla insatser inom svenskt universitetsväsende”

Under Torbjörn von Schantz ledning fick Lunds universitet JO-kritik för att ha inskränkt en kvinnlig professors yttrandefrihet. Professorn fick ingen hjälp när hon vände sig till von Schantz utan blev återförvisad till de kränkande cheferna. Von Schantz såg därefter till … Fortsätt läsa

ARW-avslöjanden 2022 ledde till dekanavgång och skärpta rutiner: ”andra pratar om akademisk frihet, vi gör skillnad”

ARW:s avslöjande att rektor kallat en egen linjechef till professor utan sakkunnigbedömning blev en riksnyhet och ledde till att den inblandade dekanen avgick. KTH fick sedan ”allvarlig kritik” av Universitetskanslerämbetet (UKÄ), som krävde skärpta rutiner inför framtida kallelser. Även n-ordsaffären … Fortsätt läsa

NYHET Genussekretariatet har gått under jorden: döljer medarbetarna på nätet – ”hot mot verksamheten” bakom

Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet anger inte längre vilka som är medarbetare vid avdelningen. Det går inte heller att söka på medarbetare i Göteborgs universitets sökruta. Sekretariatets föreståndare upplyser Academic Rights Watch om att det radikala steget att … Fortsätt läsa

Lärdomar av aktuell JO-kritik av SLU: när högskoleledningen vill begränsa din yttrandefrihet – så skyddar du dig som student

Efter att veterinärstudenten Felicia Hogrell skrivit en kritisk debattartiklel om grisslakt anordnades en extra föreläsning där hon och kursarna fick höra att det var olämpligt att skriva artiklar i tidningar. Hon blev även uppkallad till vicerektorn. Justitieombudsmannen slår i ett … Fortsätt läsa

ARW JO-anmäler Diskrimineringsombudsmannen: rättsligt krav att använda ”hen” om ”ickebinär” strider mot grundlagsstadgad åsiktsfrihet

Efter ett beslut av Diskrimineringsombudsmannen (DO)i år är det ett rättsligt tvingande krav att använda pronomenet ”hen” om s.k. ickebinära personer. Om en lärare vägrar anses det utgöra ”diskriminering”. I Kanada har Jordan B Peterson varnat för en likande utveckling … Fortsätt läsa

Astronomiaffären som skakar svensk naturvetenskap Del 2: konsultutredning av professorernas ”kränkningar” bröt själv mot grundlagen

Academic Rights Watch kommentarer ytterligare en anmälan riktad mot två framstående lundaprofessorer i astronomi. Anmälan, som reser allvarliga frågor om utredarnas egen roll i dess uppkomst, tas av utredarna, i strid med grundlagen, som intäkt för att begränsa yttrandefriheten i … Fortsätt läsa