Author Archives: Academic Rights Watch

Efter Egyptson-fallet: ARW anmäler islamvänlig forskare för utebliven etikprövning – intervju innehöll känsliga personuppgifter

I sin uppmärksammade avhandling argumenterar Sameh Egyptson att Islamiska förbundet är en gren av Muslimska brödraskapet. En del av argumentationen bygger på så kallade känsliga personuppgifter. Då etikprövning saknades blev Egyptson åtalsanmäld. Den motsatta ståndpunkten företräds av professor Simon Sorgenfrei i en bok om … Fortsätt läsa

Nyårskrönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: vem har rätt om jämställdheten – Chalmers eller Nobelpristagaren?

Enligt Chalmers är huvudförklaringen till att det finns färre kvinnliga professorer att kvinnor diskrimineras. Enligt årets Nobelpristagare Claudia Goldin är emellertid valet att skaffa familj den främsta orsaken till skillnader i lön och sysselsättning mellan män och kvinnor. Academic Rights … Fortsätt läsa

Psykologtidning lät anonyma källor utmåla professor som ”mobbare”: nu får hon rätt hos Medieombudsmannen

Enligt anonyma vittnesuppgifter publicerade i Psykologtidningen ska professorn och toppforskaren Emily Holmes genom sin kritik ha orsakat bland annat ”självmordstankar”, ”behov av att gå i terapi”, ”hjärtklappning” och ”synbortfall” hos sina doktorander. Men nu vänder sig Medieombudsmannen mot tidningens rapportering, … Fortsätt läsa

Halmstadsprofessor underkände betalande studenter: nu plockas han bort från kurserna – äventyrade högskolans ”affärsmodell”

När professor Klaus Solberg Söilen fann att halva klassen uppvisade ”insufficient knowledge” föll det inte i god jord hos ledningen. Varje internationell student genererar ca 150 tkr i årliga intäkter. Efter studentklagomål har Högskolan i Halmstad med akademichefen Catherine Legrand … Fortsätt läsa

Cancellerades efter samarbete med tidigare sexanklagad toppforskare: nu får hon Heterodox Academy-priset för akademiskt kurage

Den svenska astronomen Beatriz Villarroels samarbete med den tidigare sextrakasserianklagade exoplanetpionjären Geoff Marcy ledde till att hon cancellerades från konferenser och inte fick söka tjänster. Detta trots att Marcy aldrig fällts för något brott eller annan oegentlighet. För att hon … Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Ulrika Persson-Fischier: mysteriet med de maskerade dokumenten – om Uppsala universitets användning av sekretess

Sekretess är tänkt att skydda känsliga personuppgifter om exempelvis enskildas hälsa från offentlighet. Men på Uppsala universitet verkar sekretessen också användas för att dölja en känd professors övertramp och missförhållanden vid lärosätet. Det skriver Ulrika Persson-Fischier, Dr Philos i antropologi … Fortsätt läsa