Academic Rights Watch expanderar: nya kontaktpersoner i Halmstad, Stockholm och Uppsala

Academic Rights Watch expanderar för att på plats effektivt bevaka den akademiska friheten vid fler svenska lärosäten. Från sommaren 2019 finns vi representerade vid Stockholms universitet och professorsföreningen vid Högskolan i Halmstad har valt en särskild kontaktperson med ARW ur den egna gruppen. ARW har också fått en ny företrädare vid Uppsala universitet.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Svante Nordin: Tre former av politisk och vetenskaplig korrekthet inom akademin

Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, är nästa författare att bidra till vår serie sommarkrönikor skrivna exklusivt för ARW av framstående nordiska intellektuella. Nordin skriver om hur kampen för det goda i form av strategiska planer och värdegrunder blivit högskolornas nya kategoriska imperativ.

Fortsätt läsa

Doktorand vid Mälardalens högskola slår larm: ”tvingas till samförfattarskap”

Knappt hann Zlatana Knezevic, genusvetare och doktorand i socialt arbete, glädja sig åt att delta i ett nytt projekt förrän misstanken uppstod att hon ensam skulle skriva de utlovade artiklarna. Forskningsledaren och andra projektdeltagare skulle sedan få ”stå med” och meritera sig på hennes bekostnad. När Zlatana opponerar sig mot arrangemanget exkluderas hon av forskningsledaren och tvingas dra sig ur projektet.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Gerd Haverling: De svenska universitetens kris

Vår serie med sommarkrönikor författade av betydande svenska intellektuella fortsätter denna vecka med ett bidrag av Gerd V. M. Haverling, professor i latin vid Uppsala universitet. Lösningen på universitetens kris innefattar, enligt Haverling, att öka möjligheterna till ökad rörlighet för unga forskare, att reformera maktstrukturerna samt att möjliggöra ansvarsutkrävande för akademiska chefer som begår medvetna regelbrott, exemplevis vid tjänstetillsättningar

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Johan Lundberg: Om litteraturvetenskapens nytta

I vår serie sommarkrönikor skrivna exklusivt för ARW av betydande nordiska intellektuella publicerar vi här en text av Johan Lundberg, författare, kulturskribent och docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet. ”Man kommer att bli ordentligt besviken om man räknar med att staten  ska fortsätta att pumpa in pengar i verksamheter som endast är av intresse för dem som försörjer sig genom verksamheterna i fråga”, skriver Lundberg, som menar att humaniora på senare tid dränerats på dess publika ådra.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Ann Heberlein: När friheter hamnar i konflikt

Ann Heberlein, teologie doktor i etik, är nästa författare som bidrar till vår serie sommarkrönikor exklusivt skrivna för ARW av betydande svenska och nordiska intellektuella. I ett samhälle som värderar yttrandefrihet högt måste man också stå ut med yttranden och åsikter som är fula, grova, störande och stötande, skriver Heberlein, som menar att en aktuell dom i Europadomstolen sänder fel signaler om förhållandet mellan religions- och yttrandefrihet i ett sekulärt samhälle.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Marianne Stidsen: Missbruket av tal och statistik i MeToo-debatten

Vi fortsätter vår serie sommarkrönikor exklusivt skrivna för ARW av betydande nordiska intellektuella med en text av Marianne Stidsen, som är lektor vid Köpenhamns universitet och ledamot av Det Danske Akademi. Texten, som vi publicerar i danskt original, anknyter till Stidsens aktuella bok ”Den nordiske MeToo-revolution 2018 – og dens omkostninger”. I MeToo-debatten har förnuft och personligt ansvar fått lämna plats för tal och pseudoobjektivitet, skriver Stidsen i krönikan.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Inger Enkvist: Det politiskt korrekta i medier och på universitet

Inger Enkvist, professor emerita i spanska vid Lunds universitet, inleder vår serie sommarkrönikor exklusivt skrivna för Academic Rights Watch webbplats av betydande svenska intellektuella. I krönikan varnar Enkvist för konformism och infantilisering inom såväl journalistik som universitetsvärld, där det pris som krävs av oliktänkande är att utestängas från det offentliga samtalet.

Fortsätt läsa

ARW och Högskolan Väst i Almedalen: ”Får man säga vad man vill inom akademin?”

Hur står det till med yttrandefriheten inom akademin och vad får man egentligen säga? Det är temat för en paneldebatt som Högskolan Väst arrangerar under Almedalsveckan. I paneldebatten, som äger rum den 3 juli, deltar ARW:s ordförande Erik J Olsson och Högskolan Västs rektor Martin Hellström, med flera. Moderator är Ulf Dalnäs, känd från Högskoleläckan. Evenemanget livesänds på Facebook.

Fortsätt läsa

UNESCO berömmer Academic Rights Watch: ”utmärkt webbsida”

UNESCO i Paris vill nu etablera kontakt med Academic Rights Watch och informera sig om verksamheten. Det framgår av ett mejl från svenske Magnus Magnusson på UNESCO till ARW:s ordförande. Magnusson är där föreståndare för en avdelning inom Sektionen för samhällsvetenskap och humaniora. Han passar i mejlet på att tipsa om en ny UNESCO-rekommendation som syftar till att klargöra vetenskapens och forskares status och som han föreslår kan inkluderas bland de dokument som utgör värdegrunden på ARW:s ”i övrigt utmärkta webbsida”.

Fortsätt läsa

Konstfack tar internrekrytering till ny nivå: kallade egen lärare till professor

I och med att man börjat kalla egna lärare till professorer har Konstfack tagit internrekryteringen till en ny nivå. Det framgår av en färsk undersökning gjord av Universitetskanslerämbetet, som hittar inte mindre än 10 olika typer av problem med anställningsregler vid Konstfack, brister ”som bör föranleda åtgärder av lärosätet”. Undersökningen får stöd av ARW:s tidigare rapportering om rättsosäkerhet på Konstfack. Även Kungliga Konsthögskolan får kritik av ämbetet för missbruk av kallelsemöjligheten.

Fortsätt läsa

Dyrköpt framgång för rasismforskare i Uppsala: tvingas betala 40 000 kr för avpublicerad kritik

Att ta till rättsliga medel för att tysta ner en kritiker kan bli dyrare än man tror. Det visar fallet med Tobias Hübinette som efter att han i sociala medier kritiserat en tillsättning av en tjänst vid CemFor i Uppsala pressades att avpublicera inläggen – med hot om rättsprocesser om han vägrade. Enligt ARW:s källa har parterna i dagarna nått en uppgörelse som innebär att Hübinette visserligen avpublicerar inlägg men där motparten samtidigt får bära den större delen av advokatkostnaderna.

Fortsätt läsa

Genusforskare i Karlstad klagade på ersättning: tvingades arbeta efter stämpelur

Att klaga på ledningsbeslut är inte riskfritt vid Karlstads universitet. När genusforskaren Ramona Ivener gjorde det blev hon belagt med reglerad arbetstid enligt stämpelursprincipen – med hennes motpart i konflikten som övervakare. Situationen ledde till slut att hon köptes ut från Karlstads universitet, trots en mångårig uppskattad lärargärning på lärosätet. Ärendet illustrerar mycket av det vi sett i tidigare ärenden, där bl.a. partiska interna utredningar av kränkande särbehandling blir en del av själva kränkningen.

Fortsätt läsa

ARW svarar kritiker: konsekvensneutralt försvar av akademisk frihet ingen ”högeragenda”

Academic Rights Watch har inte undgått att notera att det på senare tid förekommit kommentarer på sociala media med påståenden om att ARW skulle vara ”höger” eller ”konservativt”, vilket skulle strida mot vår målsättning att vara partipolitiskt neutrala. Därför publicerar vi här ett särskilt inlägg med ett klargörande av ARW:s syfte och strategi.

Fortsätt läsa

Hot nr 1: Sveriges hyperfeminina kultur största hotet mot den akademiska friheten

Enligt tongivande sociologisk forskning är Sverige troligen det mest feminina landet i världen. Tidigare har högskolan varit huvudsakligen mansdominerad men nu ser vi en omfattande feminisering av kulturen på lärosätena. I veckans Youtube-klipp förklarar ARW:s Erik J Olsson varför denna utveckling är det största hotet mot den akademiska friheten.

Fortsätt läsa