Lundalärare fråntas kurs: gav blivande psykologer ”panikångest”

Att ta upp känsliga teman i syfte att utmana invanda föreställningar och värderingar som förberedelse för det ansvarfulla arbetet som psykolog är inte längre möjligt i Lund. Det blev Johan Grant varse när han undervisade på det s.k. Externatet. Efter att flera kvinnliga studenter känt sig kränkta och vissa reagerat med depression och ångest har Grant fråntagits kursen.  För att få ledningens agerande utrett har Grant anmält sig själv för ”kränkande särbehandling alternativt diskriminering av studenter”.

Fortsätt läsa

Akademisk frihet “patriarkal” enligt lundauppsats: fick högsta betyg i statsvetenskap

Tror du på den akademiska friheten och på forskares och lärares rätt att bedriva sin verksamhet utan att staten lägger sig i? Anser du att forskning ska betyda att man fritt söker sanningen utan extern påverkan? Anser du att detta är en väsentlig del av demokratin? Enligt en ny kandidatuppsats i från Statsvetenskapliga institutionen i Lund är du i så fall ”patriarkal”.  Uppsatsen illustrerar framför allt hur unga människor nu inskolas i relativism och radikalfeminism även vid våra mer anrika lärosäten.

Fortsätt läsa

Studentredaktör får pris av stiftelsen Academic Rights Watch: ”väckt frågan om akademisk frihet för framtidens forskare”

En redaktör för studenttidningen Lundagård blev den första att få Academic Rights Watch nyligen instiftade pris för akademisk frihet. Louise Lennartsson, som även studerar juridik vid Lunds universitet, får priset för att hon som skribent och redaktör lämnat ett viktigt bidrag genom att väcka frågan om den akademiska frihetens innebörd och funktion för framtidens akademiker.

Fortsätt läsa

Stor ökning av kvinnliga ARW-läsare: uppnått ”kvantitativ jämställdhet”

Academic Rights Watch har i vissa kretsar rykte om sig att vara en ”manlig” organisation. Någon har t.o.m. på Facebook kallat oss för ”de bittra vita männens riddare”. Men statistik från Google ger en helt annan och mera rättvisande bild. Under 2019 lästes ARW:s svenska sajt av 40% kvinnor. Vi uppnådde därmed genusforskares kriterium på ”kvantitativ jämställdhet”.

Fortsätt läsa

Privat företag hjälpte Uppsala universitet tysta professor: riggade arbetsmiljöundersökning

Att göra sin plikt som professor och protestera när kvaliteten sjunker i verksamheten kan straffa sig. Vid Institutionen för lingvistik och filologi i Uppsala ledde det nyligen till en arbetsmiljöundersökning utförd av företaget Falck Healthcare, där slutsatsen blev att professorn och en kollega på grund av sin kritik varit ”pådrivande” i en konflikt. Professorn ska därför undergå särskild disciplinering med avseende på ”beteende, tonläge och ordval” och hennes ”framsteg” ska följas upp “med tremånadersintervall under ett halvår”.

Fortsätt läsa

ARW-avslöjande blev viralt: internationell proteststorm mot diskriminerande LTH-policy


ARW-inlägget om LTH:s policy att avbryta tillsättningar av tjänster som är på väg att gå till en manlig sökande blev viralt efter att bland andra Jordan B. Peterson spridit det på Twitter och Facebook. Hundratals kommenterar vittnar om stor internationell frustration och ilska över den, som man uppfattar det, orättvisa behandlingen av män. Men det framkommer också att LTH inte är ensamma om förbigå kompetenta manliga akademiker i ett internationellt perspektiv.

Fortsätt läsa

LTH anmäls för diskriminering: avbryter tillsättning om manlig sökande får tjänsten

Som man är du välkommen att söka biträdande lektorat vid Lunds tekniska högskola. Men det många inte vet är att LTH bara tillhandahåller medel för tjänsten om en kvinna ska få den. Om en manlig sökande är på väg att få tjänsten måste tillsättningen avbrytas. Sedan kan institutionen göra ett nytt försök att få en kvinna med ett nytt biträdande lektorat. En forskare vid LTH har anmält det uppenbart diskriminerande tillvägagångssättet till Diskrimineringsombudsmannen, där frågan nu ligger för utredning.

Fortsätt läsa

Academic Rights Watch får studentrepresentant: ”orolig över yttrandefriheten på svenska högskolor”

Academic Rights Watch har genom åren dokumenterat en rad ärenden där studenter varit inblandade. Framtidens lärare och forskare behöver också veta vad akademisk frihet är. Därför har ARW utsett Axel Ekström till särskild studentrepresentant. ”Jag tar gärna chansen att försöka sprida kunskap bland studenter om ARW, och om problemen svenska högskolor står inför”, säger Ekström.

Fortsätt läsa

KI:s utredning av fuskanklagad prorektor föredömlig: undvek jäv med ARW-metod

När misstanke uppstår att högt uppsatta chefer begått oegentligheter brukar man hyra in en extern advokat där förutsättningen är att cheferna ska frias så att ”varumärket” ska förbli intakt. Problematiken uppstod nyligen då Karolinska Institutets prorektor anmäldes för oredlighet i forskning. Med tanke på KI:s tidigare oredlighetshistorik ville man denna gång lösa situationen med förtroendet i behåll, där svaret blev att använda en av ARW förespråkad metod.

Fortsätt läsa

ARW stöder Chicago-deklarationen för yttrandefrihet på campus: uppmanar andra följa efter

ARW har haft en rad fall där lärares och studenters rätt till yttrandefrihet ifrågasatts av högskoleledningen och andra, vilket lett till svåra konflikter och troligen haft en dämpande effekt på diskussionsklimatet. För att undvika likande situationer i framtiden uppmanar vi nu alla svenska högskolor, studentorganisationer, fackliga organisationer och andra organ med anknytning till den högre utbildningen att anta den s.k. Chicago-deklarationen för maximal yttrandefrihet på campus.

Fortsätt läsa

Nytt förfarande när Lunds universitet väljer rektor: gräddfil till professurer för ledningen kvarstår

Vad göra när en person av någon makthavare blir påtänkt som ny rektor eller prorektor men saknar den professur som förlänar personen den nödvändiga akademiska legitimiteten? Bl.a. för att förhindra att det ”ordnas en professur” för personen i fråga har Lunds universitet tagit fram ett nytt förvarande inför valet 2021. ARW konstaterar att det nya förfarandet visserligen innehåller flera förbättringar, men också att gräddfilen till professurer för ledningen väsentligen kvarstår.

Fortsätt läsa

Academic Rights Watch expanderar: nya kontaktpersoner i Halmstad, Stockholm och Uppsala

Academic Rights Watch expanderar för att på plats effektivt bevaka den akademiska friheten vid fler svenska lärosäten. Från sommaren 2019 finns vi representerade vid Stockholms universitet och professorsföreningen vid Högskolan i Halmstad har valt en särskild kontaktperson med ARW ur den egna gruppen. ARW har också fått en ny företrädare vid Uppsala universitet.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Svante Nordin: Tre former av politisk och vetenskaplig korrekthet inom akademin

Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, är nästa författare att bidra till vår serie sommarkrönikor skrivna exklusivt för ARW av framstående nordiska intellektuella. Nordin skriver om hur kampen för det goda i form av strategiska planer och värdegrunder blivit högskolornas nya kategoriska imperativ.

Fortsätt läsa

Doktorand vid Mälardalens högskola slår larm: ”tvingas till samförfattarskap”

Knappt hann Zlatana Knezevic, genusvetare och doktorand i socialt arbete, glädja sig åt att delta i ett nytt projekt förrän misstanken uppstod att hon ensam skulle skriva de utlovade artiklarna. Forskningsledaren och andra projektdeltagare skulle sedan få ”stå med” och meritera sig på hennes bekostnad. När Zlatana opponerar sig mot arrangemanget exkluderas hon av forskningsledaren och tvingas dra sig ur projektet.

Fortsätt läsa