Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: att ändra kompetenskraven efter vad kvinnor är bra på fel väg att gå för ökad jämställdhet

Man kan i syfte att få in fler kvinnor anpassa kraven efter vad (man tror att) kvinnor är bra på. Men väljer vi att hantera frågan på detta sätt finns risk att det som är högskolans huvudsakliga uppgift, att producera högkvalitativ forskning och utbildning, hamnar på undantag. Lotta Knutsson Bråkenhielm fortsätter här sin analys av jämställdhet och kompetens. Första delen publicerades här.

Fortsätt läsa

Astronomiaffären som skakar svensk naturvetenskap Del 2: konsultutredning av professorernas ”kränkningar” bröt själv mot grundlagen

Academic Rights Watch kommentarer ytterligare en anmälan riktad mot två framstående lundaprofessorer i astronomi. Anmälan, som reser allvarliga frågor om utredarnas egen roll i dess uppkomst, tas av utredarna, i strid med grundlagen, som intäkt för att begränsa yttrandefriheten i vetenskapliga angelägenheter. En felaktig artikel i Nature som av den tidigare anmälaren sprids på Twitter leder sedan till ett drev mot professorerna på sociala medier.

Fortsätt läsa

Trots rättsligt krav: offentlig publikationsstatistik inte könsuppdelad – ”inte möjligt i dagsläget”

Rättsliga krav till trots visar sig den officiella publikationsstatistiken från UKÄ inte vara könsuppdelad. ARW kontaktade därför granskningsmyndigheten för att få en förklaring. En rad empiriska studier indikerar att kvinnliga forskare är mindre produktiva än manliga på gruppnivå, vilket problematiserar regeringens krav på större andel kvinnliga professorer.

Fortsätt läsa

Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: forskningstid efter kvantitativa meriter ”gynnar män” enligt Umeå-rapport – nu ska annat system minska ”snedfördelning”

En rapport från Umeå universitet har kommit fram till att forskningstid baserad på antal publikationer och citeringar ”missgynnar kvinnliga anställda”. För att minska ”snedfördelningen” föreslås därför mer kvalitativa bedömningar. ARW:s krönikör Lotta Knutsson Bråkenhielm menar dock att man kanske istället borde se till att underrepresenterat kön tillgodogör sig tillräcklig kompetens, t.ex. genom att publicera sig.

Fortsätt läsa

Ny Youtube-intervju om hoten mot meritokratin: ”Universitetet inte rätt plats för kvotering och social ingenjörskonst”

För hela samhällsutvecklingen och demokratiutvecklingen är det viktigt att välja dem som är allra bäst för utbildning och tjänstetillsättning. Det är mycket som står på spel. Det säger ARW:s Magnus Zetterholm i en intervju om den tilltagande kritiken av det meritokratiska systemet. Deltar gör även ARW:s studentrepresentant Axel Ekström. Intervjun är den andra i den nystartade Youtube-serien In-Depth Conversations modererad av filosofidoktoranden Melina Tsapos.

Fortsätt läsa

MAU-utredare avvisar RFSU-aktivisternas anmälan: inte universitetets sak att döma lärare

Den anmälan om diskriminering vid sexologimastern i Malmö som inkom tidigare i år har nu utretts internt på universitetet. Juristen konstaterar att det inte är universitetets sak att ”likt en domstol” avgöra huruvida diskriminering förekommit. ARW finner att utredningen är kompetent utförd, man att de olika förebyggande åtgärder som föreslås är omotiverade och i vissa fall skadliga. Som ARW tidigare avslöjat består de anmälande ”studenterna” väsentligen av anställda vid organisationen RFSU.

Fortsätt läsa

Astronomiaffären som skakar svensk naturvetenskap Del 1: ”faktabaserad utredning” blev utomrättslig skenrättegång

Academic Rights Watch läser och förfäras av en utredning av förmodade kränkningar vid Institutionen för astronomi och teoretisk fysik i Lund, där två framstående professorer av en medarbetare anklagas för än det ena, än det andra, och där en undermålig utredning leder till att deras rykte förstörs för all framtid efter en artikel i tidskriften Nature. Inlägget är det första i en ARW-serie om affären.

Fortsätt läsa

Ny Youtube-serie om akademisk frihet: ”Feminin kultur leder till ökad känslighet inom akademin”

Vi ser en ökad känslighet inom akademin mot idéer som anses farliga eller svåra att hantera. Samtidigt sker det en ökning av andelen kvinnor inom högskolan. Det säger ARW:s Erik J Olsson i en ny intervju på Youtube. Som motreaktion föreslår han bl.a. att lärosätena antar Chicago-deklarationen om yttrandefrihet på campus. Intervjun är den första i den nystartade serien In-Depth Conversations om akademisk frihet modererad av filosofidoktoranden Melina Tsapos.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Marianne Stidsen: Folketingets appell mot överdriven aktivism – en seger för vetenskapen och demokratin i Danmark

Folketingets omdebatterade uppmaning till universiteten att värna vetenskapens förmåga till självreglering (V 137) bryter inte mot principen att politiken ska hålla sig på armlängds avstånd från akademin, utan innebär, tvärtom, ett försök att säkra några fullständigt grundläggande principer och värderingar. Detta gör politikens ingripande såväl legitimt som nödvändigt. Det skriver Marianne Stidsen, lektor och författare, Köpenhamns universitet. Krönikan, ett utdrag ur Stidsens kommande bok ”Køn og identitet. Et spadestik dybere” (Hovedland), publiceras här i danskt original.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Klaus Solberg Söilen: Lär vi studenterna klaga istället för att plugga?

Med dagens epostsystem ligger en klagan till rektor eller dekan bara ett par klick bort och tar betydligt mindre energi och intelligens än att sätta sig in i ett svårt ämne för en ny kurs. Istället för att lära sig ämnet tränas studenterna i att leta efter inkonsekvenser och brister i kursplaner eller examinationen vilka sedan används som argument för ett höjt betyg.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: Bör akademin satsa på yngre män och äldre kvinnor?

Kan det vara så att män och kvinnor utvecklas i olika riktning: unga kvinnor är försiktigare och mer återhållsamma men blir med tiden tuffare och mer frimodiga; unga män är framåt och öppna för alla idéer, även de mest kontroversiella, men så småningom infinner sig en tendens att fastna i konventioner och intellektuell lättja?

Fortsätt läsa

Avbruten professorsrekrytering i Uppsala: fakultetsanställda kan ha manipulerat rektor

ARW tar här upp en avbruten professorsrekrytering i historia vid Uppsala universitet, efter att ärendet nyligen uppmärksammats av Ivar Arpi. Vi lägger till ytterliga några pusselbitar, som ger en tänkbar förklaring till att motiveringen ändrades från att handla om ett ”närmast enkönat” sökfält till att fokusera på justeringar av kravprofilen i syfte att starkare betona vikten av ”bidrag till det internationella vetenskapssamhället”.

Fortsätt läsa