När inkludering blir fel: Uppsala anordnade inspirationsdag i datavetenskap för ”ickebinära”

Viljan att vara politiskt korrekt och inkluderande tar sig ibland besynnerliga uttryck. Som när en kvinnlig sökande till programmet i datavetenskap i Uppsala fick en inbjudan till en särskild inspirationsdag för ”kvinnor och ickebinära” (sic!). Och nu blir det ännu intressantare: syftet är att deltagarna ska få träffa ”andra tjejer” (vad säger ickebinära om det?). Men kvinnans pappa är inte road och i ett mejl till ARW skriver han att det i grunden handlar om ”de låga förväntningarnas rasism”.

Fortsätt läsa

Uppsalas likavillkorsspecialist positivt särbehandlad: var ok att säga ”hora” i radio enligt utredning

När lektor Inga-Lill Aronsson på en kurs om arkivsökning uttalade ordet ”neger” kom en utredning fram till att hennes ordval var ”beklagligt och omotiverat”. Men när universitetets likavillkorsspecialist Hooshang Bazrafshan uttalade det likaledes pejorativa ordet ”hora” i radio var det inte beklagligt och omotiverat. Det framkommer av universitetets utredning med anledning av en anmälan från Academic Rights Watch.

Fortsätt läsa

ARW JO-anmäler LU-rektor: far med osanning om sakkunnigas uppdrag

Det märkliga fallet med den kvinnliga forskaren som Lunds universitets rektor vill skilja från tjänsten, trots att hon friats från forskningsfusk i Arbetsdomstolen, har tagit en ny vändning. Som Academic Rights Watch nu kan dokumentera far rektor Torbjörn von Schantz med osanning i medier, i sitt försvar av universitetets beslut att oredlighet förekommit. ARW förbereder en JO-anmälan av von Schantz för överträdelse av grundlagens krav på saklighet och opartiskhet.

Fortsätt läsa

Rektors chockbesked: avskedad lundaforskare som friades från forskningsfusk i domstol får inte tillbaka tjänsten

Den kvinnliga forskare som avskedades från Lunds universitet på grund av påstått forskningsfusk friades nyligen enhälligt av Arbetsdomstolen, som ogiltigförklarade avskedandet. Men i ett unikt medieutspel förklarar rektor Torbjörn von Schantz att hon ändå inte får tillbaka tjänsten. ARW beklagar rektors ingripande och befarar att rättsskandalen kring den tidigare KI-professorn Thomas Lundeberg nu är på väg att upprepas.

Fortsätt läsa

Trots sparkrav för att klara pensionerna: Chalmers genomför dyrt jämställdhetsprojekt – ”ännu viktigare i dessa svåra tider”

För att klara utbetalningen av anställdas pensioner behöver Chalmers sänka kostnaderna med 250 miljoner kronor. Samtidigt har 300 miljoner tidigare avdelats för jämställdhetsprojektet Genie, som syftar till att radikalt öka andelen kvinnliga professorer. Men Chalmers rektor ser ingen anledning att avbryta Genie. Målen i Genie kvarstår och är förmodligen ännu viktigare nu än i den ekonomiskt lite lugnare period då det skapades, förklarar han i en exklusiv intervju med Academic Rights Watch.

Fortsätt läsa

LU-dekan åsidosätter arbetsmiljöföreskrift: internutreder kränkningar trots att rektor tagit ställning i sak

Den som genomför en utredning av kränkande särbehandling bör enligt Arbetsmiljöverket ha möjlighet att agera opartiskt och ha de berördas förtroende. Men den föreskriften verkar inte stå högt i kurs vid Samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund, där dekanen nu internutreder anklagelser mot två chefer vid Psykologiska institutionen trots att anmälaren krävt en extern utredning eftersom rektor i ett blogginlägg verkar ha tagit ställning i sak.

Fortsätt läsa

GU-fakultet inför porrfilter: ”ansvariga att förebygga beroendeframkallande medel”

Ett lärosäte ska inte bara vidta rimliga åtgärder utan även göra det på god grund. Det senare kan man knappast säga om ett nytt initiativ från Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet: att blockera porr på fakultetens publika datorer. Bakom den begripliga åtgärden finns en härva av illa underbyggda påståenden som också kan användas för att motivera långtgående inskränkningar av forskare och lärares möjligheter att komma åt relevant information på nätet.

Fortsätt läsa

Uniarts-administratör blev ARW-informant: vittnar om tystnadskultur

På Stockholms konstnärliga högskola (Uniarts) är det förbjudet att rikta kritik mot högskolans ledning. Medarbetare får heller inte gå samman och uttrycka missnöje varvid någon agerar språkrör, utan all form av intern kritik måste tas upp enskilt med närmaste chef. Hur högskolan toppstyrs bakom kulisserna avslöjas nu i interna dokument som vi fått exklusiv tillgång till genom en hjälpsam administratör – innan hon själv blev utköpt.

Fortsätt läsa

Umeå-forskare publicerar ”olämplig” studie: nyblivna kvinnliga professorers meriter kraftigt övervärderade

Den allmänna meningen är att andelen kvinnliga professorer är lägre därför att deras meriter väger lättare än mäns. Men en ny studie från Umeå avlivar myten: i perioden 2009-2014 hade nyblivna manliga professorer i medicin 64 procent fler publikationer och hela 260 procent fler citeringar än nyblivna kvinnliga professorer. Umeå-studien refuserades av fem tidskrifter utan referee-granskning, då den bl.a. ansågs ”olämplig”, innan den till sist, efter tre år, publicerades i Studies in Higher Education.

Fortsätt läsa

ARW anmäler Uppsala universitets likavillkorsspecialist: uttalade själv förbjudet ord

I ett aktuellt radioprogram kritiserar likavillkorsspecialisten Hooshang Bazrafshan den anmälda universitetslektorn Inga-Lill Aronssons användande av n-ordet i syfte att illustrera arkivsökning på information om ras. Men på reporterns fråga om det finns fler ord som inte får uttalas vid Uppsala universitet uttalar Bazrafshan det vid universitetet förbjudna h-ordet – en pejorativ benämning på kvinnliga sexarbetare. ARW, som ser allvarligt på det inträffade, anmäler nu Bazrafshans agerande till Uppsala universitet för diskriminering.

Fortsätt läsa

Konservativt studentförbund växer kraftigt vid lärosätena: ”gigantiskt gensvar”

Konservatismen har varit bland de tre huvudsakliga politiska ideologierna sedan 1900-talets partisystem började ta form och idag sympatiserar 50 procent av den svenska befolkningen med det konservativa blocket. Trots detta är konservatismen grovt underrepresenterat inom akademin. Det säger Konservativa Förbundets ordförande Julian Kroon i en intervju med Academic Rights Watch.

Fortsätt läsa

Lundalärare fråntas kurs: gav blivande psykologer ”panikångest”

Att ta upp känsliga teman i syfte att utmana invanda föreställningar och värderingar som förberedelse för det ansvarfulla arbetet som psykolog är inte längre möjligt i Lund. Det blev Johan Grant varse när han undervisade på det s.k. Externatet. Efter att flera kvinnliga studenter känt sig kränkta och vissa reagerat med depression och ångest har Grant fråntagits kursen.  För att få ledningens agerande utrett har Grant anmält sig själv för ”kränkande särbehandling alternativt diskriminering av studenter”.

Fortsätt läsa

Akademisk frihet “patriarkal” enligt lundauppsats: fick högsta betyg i statsvetenskap

Tror du på den akademiska friheten och på forskares och lärares rätt att bedriva sin verksamhet utan att staten lägger sig i? Anser du att forskning ska betyda att man fritt söker sanningen utan extern påverkan? Anser du att detta är en väsentlig del av demokratin? Enligt en ny kandidatuppsats i från Statsvetenskapliga institutionen i Lund är du i så fall ”patriarkal”.  Uppsatsen illustrerar framför allt hur unga människor nu inskolas i relativism och radikalfeminism även vid våra mer anrika lärosäten.

Fortsätt läsa

Studentredaktör får pris av stiftelsen Academic Rights Watch: ”väckt frågan om akademisk frihet för framtidens forskare”

En redaktör för studenttidningen Lundagård blev den första att få Academic Rights Watch nyligen instiftade pris för akademisk frihet. Louise Lennartsson, som även studerar juridik vid Lunds universitet, får priset för att hon som skribent och redaktör lämnat ett viktigt bidrag genom att väcka frågan om den akademiska frihetens innebörd och funktion för framtidens akademiker.

Fortsätt läsa

Stor ökning av kvinnliga ARW-läsare: uppnått ”kvantitativ jämställdhet”

Academic Rights Watch har i vissa kretsar rykte om sig att vara en ”manlig” organisation. Någon har t.o.m. på Facebook kallat oss för ”de bittra vita männens riddare”. Men statistik från Google ger en helt annan och mera rättvisande bild. Under 2019 lästes ARW:s svenska sajt av 40% kvinnor. Vi uppnådde därmed genusforskares kriterium på ”kvantitativ jämställdhet”.

Fortsätt läsa