Sommarkrönika av Ivar Arpi och Anna-Karin Wyndhamn: genusdoktrinens kafkafälla

En minoritet av motiverade aktivister kräver att alla ska underkasta sig deras preferenser. Att ifrågasätta eller nyansera är inte välkommet, utan allt ska dekonstrueras förutom den egna sanningen om hur samhället fungerar. Du kan bara ta dig ur fällan genom att hålla med, men då har du samtidigt trätt in i deras värld. Det skriver Ivar Arpi och Anna-Karin Wyndhamn, aktuella med boken Genusdoktrinen.

Fortsätt läsa

JK-beslut: LU-rektors anklagelser om forskningsfusk i Sydsvenskan skyddas inte av meddelarfriheten

Den unga kvinnliga forskare som nyligen polisanmält Lunds universitets rektor för förtal har vunnit en etappseger hos Justitiekanslern. Rektors påståenden att hon forskningsfuskat efter att hon friats från denna anklagelse i Arbetsdomstolen publicerades visserligen i ett grundlagsskyddat medium, men skyddas ändå inte av meddelarfriheten. Anledningen är att rektor inte uttalat sig som privatperson, utan på universitetets vägnar. Kvinnans anmälan ska därför hanteras av Åklagarmyndigheten.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Per Bauhn: akademikers skyldighet att sätta sanningssökande före politisk korrekthet

”Som akademiker har vi en skyldighet mot oss själva och det uppdrag vi förvaltar att sätta rationalitet före solidaritet, sanningssökande före politisk korrekthet, och integritet före flockmentalitet. Det är endast så vi kan tjäna samhällsnyttan”, skriver Per Bauhn, professor i praktiskt filosofi vid Linnéuniversitetet, i veckans sommarkrönika.

Fortsätt läsa

Oroande rapport från UKÄ: regeringen pressade KI att bryta mot grundlagen

Enligt det så kallade jämställdhetsmål som regeringen ställt upp för Karolinska institutet skulle andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer i perioden 2017-2019 uppgå till 60 procent. Det framgår av en aktuell rapport från Universitetskanslerämbetet. Enligt den analys som Academic Rights Watch här presenterar har regeringens mål i praktiken inneburit att KI ålagts att på bred front åsidosätta grundlagens krav på meritokratisk anställning.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Inger Enkvist: jämställdhetsintegrering, maktanalys och akademisk frihet

Inger Enkvist, professor emerita i spanska vid Lunds universitet, inleder vår nya serie sommarkrönikor exklusivt skrivna för Academic Rights Watch av betydande intellektuella. I krönikan riktar Enkvist skarp kritik mot genusvetenskaplig aktivism: ”Trots att bevis framlagts på att det inte föreligger någon diskriminering, håller regeringen och genusvetare fast vid tidigare påståenden, vilket betyder att grupper som är likgiltiga inför forskningsresultat har inflytande över svenska universitet”, skriver hon.

Fortsätt läsa

När inkludering blir fel: Uppsala anordnade inspirationsdag i datavetenskap för ”ickebinära”

Viljan att vara politiskt korrekt och inkluderande tar sig ibland besynnerliga uttryck. Som när en kvinnlig sökande till programmet i datavetenskap i Uppsala fick en inbjudan till en särskild inspirationsdag för ”kvinnor och ickebinära” (sic!). Och nu blir det ännu intressantare: syftet är att deltagarna ska få träffa ”andra tjejer” (vad säger ickebinära om det?). Men kvinnans pappa är inte road och i ett mejl till ARW skriver han att det i grunden handlar om ”de låga förväntningarnas rasism”.

Fortsätt läsa

Uppsalas likavillkorsspecialist positivt särbehandlad: var ok att säga ”hora” i radio enligt utredning

När lektor Inga-Lill Aronsson på en kurs om arkivsökning uttalade ordet ”neger” kom en utredning fram till att hennes ordval var ”beklagligt och omotiverat”. Men när universitetets likavillkorsspecialist Hooshang Bazrafshan uttalade det likaledes pejorativa ordet ”hora” i radio var det inte beklagligt och omotiverat. Det framkommer av universitetets utredning med anledning av en anmälan från Academic Rights Watch.

Fortsätt läsa

ARW JO-anmäler LU-rektor: far med osanning om sakkunnigas uppdrag

Det märkliga fallet med den kvinnliga forskaren som Lunds universitets rektor vill skilja från tjänsten, trots att hon friats från forskningsfusk i Arbetsdomstolen, har tagit en ny vändning. Som Academic Rights Watch nu kan dokumentera far rektor Torbjörn von Schantz med osanning i medier, i sitt försvar av universitetets beslut att oredlighet förekommit. ARW förbereder en JO-anmälan av von Schantz för överträdelse av grundlagens krav på saklighet och opartiskhet.

Fortsätt läsa

Rektors chockbesked: avskedad lundaforskare som friades från forskningsfusk i domstol får inte tillbaka tjänsten

Den kvinnliga forskare som avskedades från Lunds universitet på grund av påstått forskningsfusk friades nyligen enhälligt av Arbetsdomstolen, som ogiltigförklarade avskedandet. Men i ett unikt medieutspel förklarar rektor Torbjörn von Schantz att hon ändå inte får tillbaka tjänsten. ARW beklagar rektors ingripande och befarar att rättsskandalen kring den tidigare KI-professorn Thomas Lundeberg nu är på väg att upprepas.

Fortsätt läsa

Trots sparkrav för att klara pensionerna: Chalmers genomför dyrt jämställdhetsprojekt – ”ännu viktigare i dessa svåra tider”

För att klara utbetalningen av anställdas pensioner behöver Chalmers sänka kostnaderna med 250 miljoner kronor. Samtidigt har 300 miljoner tidigare avdelats för jämställdhetsprojektet Genie, som syftar till att radikalt öka andelen kvinnliga professorer. Men Chalmers rektor ser ingen anledning att avbryta Genie. Målen i Genie kvarstår och är förmodligen ännu viktigare nu än i den ekonomiskt lite lugnare period då det skapades, förklarar han i en exklusiv intervju med Academic Rights Watch.

Fortsätt läsa

LU-dekan åsidosätter arbetsmiljöföreskrift: internutreder kränkningar trots att rektor tagit ställning i sak

Den som genomför en utredning av kränkande särbehandling bör enligt Arbetsmiljöverket ha möjlighet att agera opartiskt och ha de berördas förtroende. Men den föreskriften verkar inte stå högt i kurs vid Samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund, där dekanen nu internutreder anklagelser mot två chefer vid Psykologiska institutionen trots att anmälaren krävt en extern utredning eftersom rektor i ett blogginlägg verkar ha tagit ställning i sak.

Fortsätt läsa

GU-fakultet inför porrfilter: ”ansvariga att förebygga beroendeframkallande medel”

Ett lärosäte ska inte bara vidta rimliga åtgärder utan även göra det på god grund. Det senare kan man knappast säga om ett nytt initiativ från Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet: att blockera porr på fakultetens publika datorer. Bakom den begripliga åtgärden finns en härva av illa underbyggda påståenden som också kan användas för att motivera långtgående inskränkningar av forskare och lärares möjligheter att komma åt relevant information på nätet.

Fortsätt läsa