När kvinnor kränker kvinnor: ARW:s ”genusanalys” av akademiska överträdelser synliggör queen-bee-syndrom

Agnes Wold säger i en intervju i Sydsvenskan om Academic Rights Watch att hon i och för sig ställer sig bakom våra principer men ”aldrig … hört talas om att de engagerat sig för kvinnor som diskrimineras inom akademin”. I praktiken, säger hon, ”har de aldrig hjälp några kvinnor”. Påståendena sporrade oss att göra en ”genusanalys” av de fall vi tagit upp. Analysen vederlägger Wolds uttalanden, men blottlägger också ett oväntat förhållande.

Fortsätt läsa

2020 året då ARW:s dokumentation blev forskning: belägger hur genus och NPM underminerar högskolornas verksamhet

År 2020 var året då den dokumentation av akademiska överträdelser som ARW samlat på sig genom åren lade grunden för två publicerade forskningsartiklar. I övrigt bjöd året på en hel del ljusglimtar i det akademiska mörkret och visst krismedvetande infann sig, t.o.m. på regeringskansliet. ARW fortsätter att bevaka området och verka för att den akademiska friheten stärks inte bara i teorin och på pappret utan även, och framför allt, i lärares och forskares akademiska vardag.

Fortsätt läsa

Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: skillnader i livsval inte nödvändigtvis uttryck för patriarkal könsmaktsordning

Det är inte självklart att skillnader i yrkes- och livsval mellan män och kvinnor enbart är uttryck för könsnormativa tankestrukturer och en patriarkal könsmaktsordning. Det skriver Lotta Knutsson Bråkenhielm i en krönika om jämställdhet för Academic Rights Watch, med anledning av en aktuell ESO-rapport som visar hur kvinnor alltmer dominerar på regeringskansliet och i offentlig sektor, medan män i högre grad väljer näringslivet.

Fortsätt läsa

Aronsson fortfarande utan upprättelse: ARW anmäler Uppsala universitet till UKÄ för bristande likabehandling

Trots att ARW och andra krävt att Inga-Lill Aronsson måste få upprättelse i det uppmärksammade fallet med n-ordet vidhåller Institutionen för ABM i Uppsala att hon är klandervärd. Detta efter att universitetet friat sin egen likvärdighetsspecialist från misstankar om diskriminering i ett helt parallellt fall. ARW anmäler nu universitetet till UKÄ för bristande likabehandling samt osakligt och partiskt agerande.

Fortsätt läsa

Genusdoktrinen får stöd av ny studie: ”jämställdhetsintegreringen vid svenska högskolor gick emot UNESCO”

I Genusdoktorinen riktar Arpi och Wyndhamn långtgående kritik mot jämställdhetsintegreringen vid svenska högskolor 2017-2019. Kritiken från vänster och genushåll lät inte vänta på sig. Men Arpi och Wyndhamn får stöd i en ny artikel i den internationella tidskriften Societies där det konstateras att jämställdhetsintegreringen på punkt efter punkt bröt mot UNESCO:s internationella riktlinjer för akademisk frihet.

Fortsätt läsa

Internrekrytering upphöjd till norm: anställning vid GU meriterande för ny tjänst

Ska det anses meriterande att tidigare ha jobbat på samma lärosäte när man söker ny tjänst? Det anser i alla fall Göteborgs universitet i en aktuell utlysning vid Institutionen för språk och litteraturer. ARW anmäler nu universitetet till Justitieombudsmannen (JO) för överträdelse av grundlagens föreskrift om att anställning ska ske på saklig grund. Då konkreta tvivel på rättssäkerheten uppstått uppmanar vi universitetet att utan dröjsmål avbryta anställningsförfarandet.

Fortsätt läsa

Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: Är ojämn könsfördelning ett jämställdhetsproblem?

Inom genusvetenskapen förklarar man den kvinnliga dominansen med att kvinnor har större kompetens inom området, men varför skulle den ”snedfördelning” som råder inom andra forskningsområden inte kunna förklaras på liknande sätt? Inom vissa yrken, såsom läkaryrket, kanske den dessutom är önskvärd. Det skriver Lotta Knutsson Bråkenhielm i en krönika om jämställdhet för ARW.

Fortsätt läsa

Musikhögskolan i Malmö: doktorandtjänst på körcentrum misstänks riggad för föreståndaren

Academic Rights Watch riktar i detta inlägg sina kritiska blickar mot omständigheterna kring en aktuell doktorandtjänst i musikpedagogik, inrikning kör, vid Musikhögskolan i Malmö. Detta efter ett anonymt tips som larmat om att anställningen är riggad för föreståndaren på Körcentrum Syd, en centrumbildning under musikhögskolan. ARW konstaterar att tillsättningen måste avbrytas då objektiv handläggning inte längre är möjlig.

Fortsätt läsa

Härvan kring avskedad LU-forskare växer: frias från forskningsfusk även av nationell nämnd

Nu har även nya Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF) funnit att den avskedade lundaforskaren inte begått forskningsfusk. Detta i motsats till vad som hävdats från universitetets sida. Tidigare har forskaren friats från forskningsfusk bl.a. i Arbetsdomstolen. Trycket växer på Lunds universitets ledning att offentligt erkänna att man misstagit sig, be forskaren, som nu vinner i instans efter instans, om ursäkt samt korrigera det felaktiga beslutet att avskeda henne.

Fortsätt läsa

ARW riktar kritik mot LiU: hanteringen av ärendet kring Brå-rapporten var oaktsam

Redan det faktum att universitetets agerande kan uppfattas som medvetna strategier för att göra livet surt för dem som medverkar i politiskt känslig forskning innebär att skadan är skedd. Det kan inte uteslutas att forskare verksamma vid Linköpings universitet i framtiden drar sig för att hamna i en liknande situation som författarna till den uppmärksammade Brå-rapporten och därför undviker känslig forskning. ARW riktar därför kritik mot lärosätet för oaktsam hantering av ärendet.

Fortsätt läsa

Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: Tellus-projektet i Lund ett hån mot den som blivit våldtagen

Tellus-projektet i Lund buntar ihop allt från grova övergrepp till vad som mer liknar krogragg under begreppet sexuellt trakasseri. Men att våldtäktsoffer hamnar i samma grupp som dem som utsatts för oönskade komplimanger är ett hån mot den som blivit våldtagen, skriver Lotta Knutsson Bråkenhielm, som ställer frågan om en värld helt fri från sextrakasserier ens är önskvärd såsom begreppet definieras i projektet.

Fortsätt läsa

Samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund slår fast: bryta mot akademisk sedvänja inte kränkande

Det var inte kränkande särbehandling när studierektorn ingrep i Johan Grants undervisning på  psykologprogrammet efter klagomål från några studenter. Det är resultaten av dekanens utredning, som inte signalerar vare sig engagemang eller insikt i de djupare frågor om akademiska lärares ställning som ärendet reser. Istället uppvisar ledningen för Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet tecken på funktionell dumhet och boxtänkande.

Fortsätt läsa

Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: sexuella trakasserier inom akademin – hur stort är problemet?

Man kan tänka sig andra orsaker att så få anmäler än rädsla för repressalier och maktstrukturer. Särskilt om man med sexuella trakasserier menar allt från närgångna blickar till ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar som inte upplevs som så allvarliga. Det skriver teologie doktor Lotta Knutsson Bråkenhielm, ARW:s särskilda krönikör i jämställdhetsfrågor.

Fortsätt läsa