Sommarkrönika av Svante Nordin: svårt för forskare i politikens tjänst när opinionen bytt syn på Ryssland – kan behöva ändra historieskrivningen

En ny bild av Ryssland har framträtt i media och forskning under de senaste åren. Det som var förbjudet och inkorrekt har blivit korrekt och snarast påbjudet. Och vice versa. Det hela är ett intressant exempel för hur forskning följer de politiska konjunkturerna, skriver professor emeritus Svante Nordin exklusivt för Academic Rights Watch.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Marianne Stidsen: Danmark på väg bli en matriarkatets diktatur

Från att ha varit ett föregångsland när det gäller motståndet mot den nya totalitära tidsandan har Danmark på kort tid blivit ett pionjärland för motsatsen: en sluten totalitär stat, där alla delar av samhället är ideologiskt samordnade för att gå upp i en vänsterradikal syntes, och med sikte på förföljelse av alla som avviker en millimeter från ”den rätta linjen”. Det skriver docenten och författaren Marianne Stidsen i denna krönika , som Academic Rights Watch fått exklusiv rätt att först publicera.

Fortsätt läsa

Midsommarkrönika av Inger Enkvist: “the coddling of the Swedish mind” – om infantiliserande studenträttigheter

Lunds universitets lista över studenternas rättigheter och skyldigheter nämner inte rätten till intellektuell utveckling, kunskaper och färdigheter och tonar ner studenternas eget ansvar. I stället framhålls olika former av stöd och hjälp som håller kvar dem i ett barnsligt beteende. Det skriver professor emerita Inger Enkvist exklusivt för ARW.

Fortsätt läsa

NYHET: Juristutredning dömer ut internkallelsen av KTH-skolchef som professor – omfattande brott mot regelverket

I en av KTH:s styrelse beställd utredning som kom i dagarna dömer juridikprofessorn Mia Rönnmar ut den ifrågasatta kallelsen av den egna skolchefen Muriel Beser Hugosson som professor. Rönnmar konstaterar bl.a. att kallelser av redan anställda är olämpliga samt att underlåtelsen att inhämta sakkunnigbedömning stred mot högskoleförordningen. Då utredningen ska biläggas styrelsens svar till UKÄ är kritik att vänta även från den senare. ARW räknar med att Högskolan i Skövde nu avbryter den planerade rekryteringen av Hugosson som ny rektor.

Fortsätt läsa

Efter ARW:s anmälan: UKÄ sågar Uppsala universitets hantering av n-ordsaffären – bristande insyn i processen

I ett aktuellt beslut konstaterar UKÄ en rad brister i Uppsala universitets hantering av den s.k. n-ordsaffären. Detta efter en anmälan från Academic Rights Watch, där vi bl.a. uppmärksammade att utredningen av lektorn Inga-Lill Aronsson, som uttalat det vid universitetet förbjudna ordet, inte diarieförts. UKÄ menar även att universitetets påstående att Aronssons agerat olämpligt borde ha motiverats tydligare. Som ett resultat av vår anmälan kräver UKÄ nu att Uppsala universitet skärper sina rutiner.

Fortsätt läsa

Tumult på KTH efter avslöjande om kallelsemygel: UKÄ utreder, ansvarig dekan avgår, rektor till attack mot ARW för ”förtal”

Tumultartade händelser utspelar sig på KTH efter ARW:s avslöjande om rektor Sigbritt Karlssons beslut att kalla den egna skolchefen Muriel Beser Hugosson som professor utan sakkunnigprövning. Trots svaga forskningsmeriter blev Hugosson på så sätt ”meriterad” för ett rektorsuppdrag i Skövde. Efter att en medarbetare anmält kallelsen kräver UKÄ nu svar från KTH:s styrelse. En skarpt formulerad skrivelse från KTH:s skolkollegier till styrelsen ifrågasätter såväl rektors som dekanus agerande, varav den senare i dagarna lämnat sitt uppdrag. I en intern skrivelse går rektor, slutligen, till angrepp mot ARW, vars avslöjanden om maktmissbruk av myndighetschef enligt henne utgör ”förtal”.

Fortsätt läsa

Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: kvinnlig dominans ignoreras i Jämställdhetsmyndighetens nya rapport om utbildningsval och kön

Enligt Jämställdhetsmyndigheten är det främst kvinnorna som väljer ”fel” yrke, inte männen. Den stora kvinnliga dominansen inom exempelvis vård och omsorg ignoreras, utan det är bara manlig majoritet som anses vara ett problem. Det skriver ARW:s jämställdhetskrönikör med anledning av en rapport som oavsiktligt blottlägger det egentliga målet för regeringens ”jämställdhetsarbete”.

Fortsätt läsa

ARW AVSLÖJAR: KTH-skolchef misstänks ha kallat sig själv som professor – ville bli rektor i Skövde

Academic Rights Watch granskar här efter anonymt tips den märkliga affären kring kallelsen av KTH-skolchefen Muriel Beser Hugosson som professor vid samma lärosäte. Trots att hon inte forskat sedan 2019 ansågs det inte nödvändigt att inhämta sakkunnigutlåtande. En månad senare, nu som professor, valdes hon sedan ut som huvudkandidat för rektorsposten vid Högskolan i Skövde, ett uppdrag hon ser ut att få. ARW avser anmäla fallet till polisens särskilda korruptionsenhet för rättslig prövning.

Fortsätt läsa

Forskare i klimatpolitik får pris av Academic Rights Watch: avslöjade ideologisk styrning vid miljöprogrammet Seed Box

Forskaren Johan Gärdebo försökte under lång tid få till stånd en intern principdebatt efter att hans förslag på extern mentor inte ansågs vara en bra match ”utifrån postkoloniala och intersektionella perspektiv”. Ledningens ointresse gjorde att han till slut skrev en mycket uppmärksammad artikel i Aftonbladet. För sina insatser får Gärdebo nu Academic Rights Watch pris för akademisk frihet.

Fortsätt läsa

Lärdomar av aktuell JO-kritik av SLU: när högskoleledningen vill begränsa din yttrandefrihet – så skyddar du dig som student

Efter att veterinärstudenten Felicia Hogrell skrivit en kritisk debattartiklel om grisslakt anordnades en extra föreläsning där hon och kursarna fick höra att det var olämpligt att skriva artiklar i tidningar. Hon blev även uppkallad till vicerektorn. Justitieombudsmannen slår i ett aktuellt beslut slår fast att SLU:s agerande var ”allvarligt” och förtjänar kritik. I detta inlägg drar ARW:s Magnus Zetterholm några lärdomar av beslutet.

Fortsätt läsa

Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: inte bara aktivister bakom högskolans politiska agendor – även vanliga akademiker bidrar

Att skylla högskolans olika politiska agendor enbart på Aktivisterna är en förenkling som riskerar leda fel. Även De Tysta, Medlöparna och De rättrogna bidrar till att genusteoretiskt och identitetspolitiskt tankegods når acceptans och blir policygrundande, menar Academic Rights Watch jämställdhetskrönikör Lotta Knutsson Bråkenhielm. Fortsätt läsa

Okänd utredning riktar skarp kritik mot astronomin i Lund: hemförlovning av utpekad professor på obestämd tid var kränkande särbehandling

Beslutet att under lång tid och utan bortre tidsbegränsning hemförlova astronomiprofessorn Sofia Feltzing, som tidigare utpekats som delansvarig för arbetsmiljöproblemen på institutionen, utgjorde kränkande särbehandling. Det är resultatet av en hittills okänd utredning som Academic Rights Watch begärt ut.

Fortsätt läsa

ARW JO-anmäler Diskrimineringsombudsmannen: rättsligt krav att använda ”hen” om ”ickebinär” strider mot grundlagsstadgad åsiktsfrihet

Efter ett beslut av Diskrimineringsombudsmannen (DO)i år är det ett rättsligt tvingande krav att använda pronomenet ”hen” om s.k. ickebinära personer. Om en lärare vägrar anses det utgöra ”diskriminering”. I Kanada har Jordan B Peterson varnat för en likande utveckling där användning av pronomina som signalerar en viss politisk uppfattning blir ”compelled speech”. I ett försök att återta åsikts- och yttrandefriheten i Sverige i denna fråga har ARW i dagarna anmält DO till Justitieombudsmannen. Fullständig anmälan inklusive bilagor kan laddas ner här. En sammanfattning följer.

Fortsätt läsa