Academic Rights Watch

Insamlingsstiftelsen Academic Rights Watch bevakar den akademiska friheten i Sverige genom att uppmärksamma försök att inskränka lärares och forskares grundläggande rättigheter som yttrande- och åsiktsfrihet. Nedan återfinns i kronologisk ordning, samtliga ärenden som har publicerats.

Ärenden

2017

Internationell protestvåg mot Uppsala universitet: matematikprofessor belades med reseförbud

Statsvetare i Lund lägger ner kurs: tvingades använda könskvoterad kurslitteratur

ARW-TV med Svante Nordin: ”kan inte längre tro på Stockholms universitet”

Sensationell vändning för GU-prefekten: kvinnliga hovrättsdomare friar Christina Thomsen Thörnqvist

ARW-TV med Eva Österberg: ”Lärarna förvandlas till projektmakare och penningsökare”

Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur

Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt

ARW-TV med Sven-Eric Liedman: ”New Public Management stort hot mot akademisk frihet”

Lektor vid Högskolan i Halmstad larmar: ”forskningsproblem får inte längre väljas fritt”

ARW-TV med Lars Trägårdh: ”Högskolans seminarier inga ’safe spaces’”

Justitiekanslerns beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten

ARW-TV: samtal med Inger Enkvist om akademisk frihet

 

Kungsväg till SU-professur: lärarförslagsnämnd kryddade postmodernists meriter

ARW-TV: samtal med Lars Lönnroth om akademisk frihet

Den okända KI-skandalen: ARW stöder Thomas Lundeberg i Europadomstolen

Ny brittisk studie: akademisk frihet i Sverige på europeisk bottennivå

Anställningsskandal får konsekvenser: GU under tillsyn efter allvarlig kritik från UKÄ

Efter Lundberg-affären: ARW varnar sakkunniga för Stockholms universitet

Kvotering i praktiken? Uniarts tillsatte kvinnlig professor utan sakkunnigutlåtanden

SU går emot sakkunniga: vägrar befordra känd kritiker av identitetspolitik

Anklagelse = fällande dom: lärare chanslösa i högskolornas personalansvarsnämnder

Domen mot GU-prefekten prövas i hovrätten: kan leda till strängare straff

Kritiken mot Sterte växer: Karlstads universitet ställer in rådgivande rektorsval

Rektorsvalet i Karlstad: huvudkandidat beskriver ARW-kritik som ”desinformation”

Orolig anställd slår larm: facket utestängt när Uniarts säger upp lärare

ARW varnar för påtänkt Karlstadsrektor: bäddat för konflikter med odemokratiske Johan Sterte vid rodret

GU-prefekten som efterforskade källa döms till böter: ”en viktig dom för högskolan”

ARW-referat av domstolsförhandling förbjöds: oacceptabla yttranderegler på Högskoleläckan

Efter ARW:s anmälan: GU-prefekt inför rätta för att ha jagat interna kritiker

Hotet mot högskolan: allt om New Public Management – på 55 minuter

2016

Efter ARW:s granskning: chefs-JO medger kvalitetsproblem inför Konstitutionsutskottet

Domarens revolutionerande slutsats: inlasningar måste kunna överklagas

JO bryter mot statliga regelverket: tillsätter tjänster utan utlysning

Efter UKÄ:s hårda kritik: dags för högskoleministern att avsätta GU:s styrelse

Uppsala universitet pressas av Haverling-affären: JK avgör ödesfråga för akademin

ARW JO-anmäler Karolinska institutet: webbfilter utestänger forskare från internet

ARW avslöjar: Justitieombudsmannen missade Macchiarini-affären

Gräddfil till professur vid SKH: inkompetensförklarad uppgraderades till huvudkandidat

Nästa granskningsmyndighet som krisar? JO har inte längre ”tid” att kritisera cheferna

Att utmanövrera en kvinnlig professor: ARW svarar om fallet Molnár

Vetenskapsrådet bröt mot anställningsförordningen: rekryterade forskningssekreterare genom ’’intern utlysning’’

Uppsaladoktorand anklagade prefekt för vetenskaplig oredlighet: förbjöds söka forskningsmedel

Nya regelbrott vid Göteborgs universitet: universitetsdirektör anställde föreståndare utan utlysning

Kvinnlig lundaprofessor blev av med yttrandefriheten: rektor vägrar ingripa

Efter MAH-dekanens kupp: ARW-grundare överklagar utestängning från fakultetsstyrelse till kammarrätten

ARW JK-anmäler Uppsala universitet: kritisk professor hotas med uppsägning

Anställningsskandalen vid GU: ARW polisanmäler internt ”friade” chefer

Anställningsskandalen vid GU: därför måste både universitetsstyrelsen och Sulf reagera

Högskolan Väst ”friar” lektor: föreläsning om JS Mill var inte diskriminering av muslimsk student

Utvecklad kollegialitet: de 8 bästa förslagen ur remissvaren till Ledningsutredningen

Avslöjande remissvar: ledningsutredningen polariserar om högskolans styrning

Högskolan Dalarna inför tvångspublicering: nytt Open Access-krav strider mot upphovsrätten

KI:s ”uppförandekod” får underkänt: visselblåsare riskerar lägre lön

GU-prefekt efterforskade källa: JK inleder förundersökning efter ARW-anmälan

Studenterna har mer makt än lärarna vid Blekinge tekniska högskola

När varumärket hotas: advokaterna som ”friar” ifrågasatta högskolor i strid med grundlagen

Lektorer vid Högskolan Väst utreds för religiös diskriminering: föreläste om JS Mill

2015

Den avpersonaliserade läraren: därför är frågan vad som får finnas på externt länkade hemsidor principiellt viktig

Dekan blockerade val av ordförande till fakultetsstyrelse vid Malmö högskola: bröt mot regelverket

ARW publicerar massiv anmälan mot Göteborgs universitet: 95 fall av rättsvidrig anställning inom Humanistisk fakultet

Botten nådd? Regeringens utredare vill införa Tredje rikets styrmodell inom högskolan

Efter ARW:s anmälan till UKÄ: Chalmers i spetsen när högskolor ändrar kränkande kommunikationsdokument

Lunds universitet tar krafttag mot oegentligheter: rektor inför nolltolerans

Rättsosäkerhet vid Luleå tekniska universitet: obehörig chef köper ut lärare utan demokratisk insyn

Autonomireformens bäst bevarade hemlighet: alla anställningar måste utlysas

Luleå tekniska universitet fälls i Överklagandenämnden: gick emot eniga sakkunniga vid professorstillsättning

Lärare mobbades av chefer vid Högskolan Dalarna: advokatens utredning blev del av övergreppet

Olaglig diskriminering vid Luleå tekniska universitet: manlig sökande fick inte professur trots eniga sakkunniga

Malmö högskola rensade ut mångfaldskritiker: passade på vid nedskärning

Olaglig anställning vid Högskolan i Skövde: skadar förtroendet för lärosätet

Filosofiprofessor rasar mot GU:s ledning: kräver nolltolerans mot regelbrott vid tjänstetillsättningar

Justitiekanslern motsäger sig själv om offentliganställdas yttrandefrihet: avslår begäran om klargörande

Högskolan Dalarna kränkte professors meddelarfrihet: mörkar JK-kritik

Efter ARW:s anmälan: UKÄ kräver 10 högskolor på svar om yttrandefriheten

Biologer i uppror vid Göteborgs universitet: odemokratiskt prefektval bryter mot Unescos regler

Kränkande akademi? Medarbetarenkät i Lund spelar NPM i händerna

”Bristande kvalitet” blev ”utvecklingspotential”: så skönmålas verksamheten i högskolornas nyhetsrapportering

Chalmers omarbetar kritiserad kommunikationspolicy: inleder samarbete med ARW

Efterlängtat JO-beslut: Lunds universitet kränkte twittrande professors yttrandefrihet

Är din akademiska frihet hotad? Gör din röst hörd i stor europeisk enkätundersökning

ARW JO-anmäler SLU: kommunikationschef lämnade osann uppgift i Expressen

Mittuniversitetet medger mansdiskriminering i Arbetsdomstolen: fällande dom oundviklig

Censur vid SLU: kalhyggeskritisk forskning raderades ur publikationsdatabas

Nytt jäv vid Stockholms konstnärliga högskola: professur gick till sökande som utformat tjänstebeskrivningen

ARW riktar allvarlig kritik mot JO Lilian Wiklund: inget twitterbeslut efter 16 månader trots vägledande JO-avgörande i snarlikt ärende

2014

Tvivelaktig rekrytering vid Umeå universitet: utvecklare av högskoleprovet saknar själv akademisk examen

Göteborgs universitet: Överklagandenämnden undanröjer sju år gammalt anställningsbeslut

Inspelning från Dalarna: professor i korsförhör efter kontakt med media

Vändpunkt eller slag i luften? Nya regeringen sågar New Public Management

Yttrandefriheten kränks på 10 av 18 högskolor: Mittuniversitetet och Södertörns högskola varnade

Rättsosäkerhet i Dalarna: rektor försökte mörka studenternas ledningskritik

Rektor gör upp med New Public Mangement: Malmö Högskola vill stärka kollegialiteten

Valspecial: partierna svarar om den akademiska friheten

Konstfack kör över överklagandenämnden: felaktigt anställd återanställdes som tillförordnad

368 dagar utan JO-beslut: har det gått politik i fallet med twitterprofessorn?

Rättsosäkerhet vid Högskolan Dalarna: JK och Advokatsamfundet inleder förundersökning

Lennart Lundquist avliden: varnade för New Public Management

Systematiskt jäv vid Stockholms konstnärliga högskolor: cheferna anställde närstående

Sommarföreläsningar och lästips

Kollegialt inflytande minimalt när Lunds universitet väljer ny rektor: Unescos regler överträds

DO stämmer Mittuniversitetet för diskriminering av män: liknande policy på andra högskolor

Ledande människorättsadvokat tar Arnason-fallet till Europadomstolen: kritisk mot universitetet

Lunds universitet JO-anmält: Ekonomihögskolan mörkade kränkning av yttrandefriheten

Carola Lemne måste avgå som ordförande för Uppsala universitet: intressekonflikt hotar autonomin

Academic Rights Watch JO-anmäler Högskolan Dalarna: professors rättssäkerhet satt ur spel

Överklagandenämnden ger Göteborgsfilosofer rätt – anställningen olaglig

Högskolan i Gävle omarbetar sin kommunikationspolicy

Europarådets generaldirektör svarar Academic Rights Watch om nedmonteringen av den svenska akademin

Nytt Arnason-fall: professor emeritus vid Uppsala universitet avstängd för sin kritik

Ny Uppsala-studie: nedmonterad kollegialitet vid Linnéuniversitetet och Malmö högskola

Stockholms universitet publicerar mörkad magisteruppsats i Företagsekonomi: ”föredömligt agerande”

2013

Filosofer vid Göteborgs universitet slår larm: ”inlasningar förödande för institutionen”

Stockholms universitet mörkar studentuppsats: innehåller skarp kritik av ledningen

Stiftelseuppropet – en succé

Twitterkrisen i Lund: politisk högerkampanj bakom uppläxning av professor

Rättsröta hos Justitiekanslern: bedömningen av Arnason grundlagsstridig på flera punkter

Upprop mot högskolestiftelser

Justitiekanslern vägrar ändra uppenbart felaktigt beslut i filosofiärendet: ”Anna Skarhed kan ha begått tjänstefel”

Högskolan i Gävle varslar fysiker: nytt fall av fingerad arbetsbrist

Utsparkad professor vinner delseger: Arnason ”mycket nöjd”

Hanteringen av Arnason strider mot rättsstatens fundament

Mejlaffären på KTH: domen i Kammarrätten i Stockholm öppnar för skuggförvaltning

Vem läxar upp rektor? Frågan om ambassadörsskap vid Lunds universitet

Stiftelsereformen – ett hot mot den akademiska friheten?

Gästkrönikör professor Lennart Lundquist: ’’Justitiekanslern tar ställning för ett auktoritärt beslutssystem vid universitetet’’

Justitiekanslern förbryllar: godkänner munkavle för lundafilosofer

Minister dikterade SLU-forskares slutsatser: Vi publicerar regeringsuppdraget

Vill du veta vad ledningen mejlar om dig? Dom i kammarrätten ger dig rätt

Yttrandefriheten internt ifrågasatt på 9 av 12 högskolor: påminner om Kanada

Uppsats: Autonomireformen ledde till minskad akademisk frihet

JK ställer krav på en högskolas kommunikationspolicy

Uppsagd Gävleprofessor svartlistad? Fick inte ny professur trots förstaplacering

Kritisk Gävleprofessor uppsagd: arbetsbristen fingerades

Academic Rights Watch JK-anmäler Högskolan i Gävle

Statsvetare dömer ut Gävle högskolas kommunikationspolicy: ”grundlagstridig”

Kristdemokraterna vill införa författningsdomstol

Att få den man vill ha – administrativ kreativitet vid tjänstetillsättningar

Förtroendekrisen i Lund: vem ska utreda medarbetarenkäten?

2012

Dekanval i Lund: huvudkandidater tog över rösträkningen

Filosofer JK-anmäler Lunds universitet för kränkning av civila rättigheter

Hanteringen av ”slavauktionen” sänder fel signaler om yttrandefriheten

Kränkning av yttrandefriheten vid Skånes universitetssjukhus

Facklig ordförande vill inskränka studenters yttrandefrihet

Den problematiska Stendahlsprofessuren

Arnason till Europadomstolen?  

Comments are closed.