ARW-avslöjande blev viralt: internationell proteststorm mot diskriminerande LTH-policy


ARW-inlägget om LTH:s policy att avbryta tillsättningar av tjänster som är på väg att gå till en manlig sökande blev viralt efter att bland andra Jordan B. Peterson spridit det på Twitter och Facebook. Hundratals kommenterar vittnar om stor internationell frustration och ilska över den, som man uppfattar det, orättvisa behandlingen av män. Men det framkommer också att LTH inte är ensamma om förbigå kompetenta manliga akademiker i ett internationellt perspektiv.

Fortsätt läsa

LTH anmäls för diskriminering: avbryter tillsättning om manlig sökande får tjänsten

Som man är du välkommen att söka biträdande lektorat vid Lunds tekniska högskola. Men det många inte vet är att LTH bara tillhandahåller medel för tjänsten om en kvinna ska få den. Om en manlig sökande är på väg att få tjänsten måste tillsättningen avbrytas. Sedan kan institutionen göra ett nytt försök att få en kvinna med ett nytt biträdande lektorat. En forskare vid LTH har anmält det uppenbart diskriminerande tillvägagångssättet till Diskrimineringsombudsmannen, där frågan nu ligger för utredning.

Fortsätt läsa

Academic Rights Watch får studentrepresentant: ”orolig över yttrandefriheten på svenska högskolor”

Academic Rights Watch har genom åren dokumenterat en rad ärenden där studenter varit inblandade. Framtidens lärare och forskare behöver också veta vad akademisk frihet är. Därför har ARW utsett Axel Ekström till särskild studentrepresentant. ”Jag tar gärna chansen att försöka sprida kunskap bland studenter om ARW, och om problemen svenska högskolor står inför”, säger Ekström.

I flera ärenden som vi uppmärksammat har studenter spelat en huvudroll (se länkar nedan). I vissa fall har det rört sig om grova kränkningar av studenters yttrandefrihet, såsom i fallet med studenten Felix vid KTH, som blev utredd för ”störande handling eller trakasserier” efter att ha gett officiell statistik om utlandsfödda och brott till några kursare. Statistiken spreds vidare till andra studenter som kände sig kränkta.

Ett äldre fall rörde en magisteruppsats i företagsekonomi vid Stockholms universitet som kartlade en omorganisation av den egna institutionen, vilken bl.a. ledde till att institutionen förlorade en åtråvärd internationell ackreditering. I uppsatsen görs dåvarande rektor för Stockholms universitet ytterst ansvarig. Det visade sig vara olyckligt från strategisk synpunkt. Uppsatsen förbjöds nämligen och studenten fick ut sitt betyg (VG) först efter att ha överklagat i kammarrätten. Sedan osynliggjordes uppsatsen genom att, i strid med rådande praxis, inte publiceras i institutionens uppsatsdatabas. Publicering skedde först efter att ARW kontaktat universitetet och påtalat övertrampet.

I flera andra ärenden har studenter varit inblandade genom att själva förorsaka akademiska kränkningar – av sina egna lärare. I det kända Hesslow-fallet i Lund, där en professor i neurofysiologi uppmanades av ledningen för läkarprogrammet ta avstånd från vissa formuleringar i sina föreläsningar om biologiska könsskillnader, var den utlösande faktorn klagomål från en student. Det hela utmynnade i en utredning av Hesslow för ”diskriminering”.

I ett liknande ärende utreddes lektorn och docenten i sociologi, Göran Adamson, vid Högskolan Väst efter en anmälan av en muslimsk student. Adamson hade föreläst om religion utgående från J S Mills skrifter. Även en kollega till Adamson utreddes i samma veva för ”diskriminering och kränkande särbehandling”.

ARW:s ordförande Erik J Olsson tycker att det är viktigt att informera studenter om akademiska rättigheter:

– I de senare fallen kan man misstänkta att en faktor är att studenterna inte riktigt förstår vad yttrandefrihet och akademisk frihet betyder. En annan aspekt är att dagens studenter är framtidens lärare och forskare och behöver bli informerade av det skälet, menar Olsson.

Som ett led i satsningen på studenter har ARW utsett lundastudenten Axel Ekström till studentrepresentant:

– Jag tar gärna chansen att försöka sprida kunskap bland studenter om ARW, och om problemen svenska högskolor står inför, säger Ekström, som också säger att han är orolig över yttrandefriheten på svenska högskolor.

Studenter som råkat ut för kränkningar av yttrandefriheten eller andra grundläggande rättigheter, eller som vill ha mer information om vår verksamhet och vad akademisk frihet är kan alltså i fortsättningen vända sig till vår studentrepresentant.

JSS/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! ♦

Liknande ärenden

ARW stöder Chicago-deklarationen för yttrandefrihet på campus: uppmanar andra följa efter

Efter Hesslow-affären: Medicinska fakulteten kräver ”korrekt” genusterminologi på läkarutbildningen

Lundalärare pressad efter studentprotest: föreläste om biologiska könsskillnader

Högskolan Väst ”friar” lektor: föreläsning om JS Mill var inte diskriminering av muslimsk student

Lektorer vid Högskolan Väst utreds för religiös diskriminering: föreläste om JS Mill

Academic Rights Watch riktar allvarlig kritik mot KTH: inskränker studenters yttrandefrihet

Stockholms universitet publicerar mörkad magisteruppsats i Företagsekonomi: ”föredömligt agerande”

Stockholms universitet mörkar studentuppsats: innehåller skarp kritik av ledningen

KI:s utredning av fuskanklagad prorektor föredömlig: undvek jäv med ARW-metod

När misstanke uppstår att högt uppsatta chefer begått oegentligheter brukar man hyra in en extern advokat där förutsättningen är att cheferna ska frias så att ”varumärket” ska förbli intakt. Problematiken uppstod nyligen då Karolinska Institutets prorektor anmäldes för oredlighet i forskning. Med tanke på KI:s tidigare oredlighetshistorik ville man denna gång lösa situationen med förtroendet i behåll, där svaret blev att använda en av ARW förespråkad metod.

Fortsätt läsa

ARW stöder Chicago-deklarationen för yttrandefrihet på campus: uppmanar andra följa efter

ARW har haft en rad fall där lärares och studenters rätt till yttrandefrihet ifrågasatts av högskoleledningen och andra, vilket lett till svåra konflikter och troligen haft en dämpande effekt på diskussionsklimatet. För att undvika likande situationer i framtiden uppmanar vi nu alla svenska högskolor, studentorganisationer, fackliga organisationer och andra organ med anknytning till den högre utbildningen att anta den s.k. Chicago-deklarationen för maximal yttrandefrihet på campus.

Fortsätt läsa

Nytt förfarande när Lunds universitet väljer rektor: gräddfil till professurer för ledningen kvarstår

Vad göra när en person av någon makthavare blir påtänkt som ny rektor eller prorektor men saknar den professur som förlänar personen den nödvändiga akademiska legitimiteten? Bl.a. för att förhindra att det ”ordnas en professur” för personen i fråga har Lunds universitet tagit fram ett nytt förvarande inför valet 2021. ARW konstaterar att det nya förfarandet visserligen innehåller flera förbättringar, men också att gräddfilen till professurer för ledningen väsentligen kvarstår.

Fortsätt läsa

Academic Rights Watch expanderar: nya kontaktpersoner i Halmstad, Stockholm och Uppsala

Academic Rights Watch expanderar för att på plats effektivt bevaka den akademiska friheten vid fler svenska lärosäten. Från sommaren 2019 finns vi representerade vid Stockholms universitet och professorsföreningen vid Högskolan i Halmstad har valt en särskild kontaktperson med ARW ur den egna gruppen. ARW har också fått en ny företrädare vid Uppsala universitet.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Svante Nordin: Tre former av politisk och vetenskaplig korrekthet inom akademin

Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, är nästa författare att bidra till vår serie sommarkrönikor skrivna exklusivt för ARW av framstående nordiska intellektuella. Nordin skriver om hur kampen för det goda i form av strategiska planer och värdegrunder blivit högskolornas nya kategoriska imperativ.

Fortsätt läsa

Doktorand vid Mälardalens högskola slår larm: ”tvingas till samförfattarskap”

Knappt hann Zlatana Knezevic, genusvetare och doktorand i socialt arbete, glädja sig åt att delta i ett nytt projekt förrän misstanken uppstod att hon ensam skulle skriva de utlovade artiklarna. Forskningsledaren och andra projektdeltagare skulle sedan få ”stå med” och meritera sig på hennes bekostnad. När Zlatana opponerar sig mot arrangemanget exkluderas hon av forskningsledaren och tvingas dra sig ur projektet.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Gerd Haverling: De svenska universitetens kris

Vår serie med sommarkrönikor författade av betydande svenska intellektuella fortsätter denna vecka med ett bidrag av Gerd V. M. Haverling, professor i latin vid Uppsala universitet. Lösningen på universitetens kris innefattar, enligt Haverling, att öka möjligheterna till ökad rörlighet för unga forskare, att reformera maktstrukturerna samt att möjliggöra ansvarsutkrävande för akademiska chefer som begår medvetna regelbrott, exemplevis vid tjänstetillsättningar

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Johan Lundberg: Om litteraturvetenskapens nytta

I vår serie sommarkrönikor skrivna exklusivt för ARW av betydande nordiska intellektuella publicerar vi här en text av Johan Lundberg, författare, kulturskribent och docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet. ”Man kommer att bli ordentligt besviken om man räknar med att staten  ska fortsätta att pumpa in pengar i verksamheter som endast är av intresse för dem som försörjer sig genom verksamheterna i fråga”, skriver Lundberg, som menar att humaniora på senare tid dränerats på dess publika ådra.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Ann Heberlein: När friheter hamnar i konflikt

Ann Heberlein, teologie doktor i etik, är nästa författare som bidrar till vår serie sommarkrönikor exklusivt skrivna för ARW av betydande svenska och nordiska intellektuella. I ett samhälle som värderar yttrandefrihet högt måste man också stå ut med yttranden och åsikter som är fula, grova, störande och stötande, skriver Heberlein, som menar att en aktuell dom i Europadomstolen sänder fel signaler om förhållandet mellan religions- och yttrandefrihet i ett sekulärt samhälle.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Marianne Stidsen: Missbruket av tal och statistik i MeToo-debatten

Vi fortsätter vår serie sommarkrönikor exklusivt skrivna för ARW av betydande nordiska intellektuella med en text av Marianne Stidsen, som är lektor vid Köpenhamns universitet och ledamot av Det Danske Akademi. Texten, som vi publicerar i danskt original, anknyter till Stidsens aktuella bok ”Den nordiske MeToo-revolution 2018 – og dens omkostninger”. I MeToo-debatten har förnuft och personligt ansvar fått lämna plats för tal och pseudoobjektivitet, skriver Stidsen i krönikan.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Inger Enkvist: Det politiskt korrekta i medier och på universitet

Inger Enkvist, professor emerita i spanska vid Lunds universitet, inleder vår serie sommarkrönikor exklusivt skrivna för Academic Rights Watch webbplats av betydande svenska intellektuella. I krönikan varnar Enkvist för konformism och infantilisering inom såväl journalistik som universitetsvärld, där det pris som krävs av oliktänkande är att utestängas från det offentliga samtalet.

Fortsätt läsa

ARW och Högskolan Väst i Almedalen: ”Får man säga vad man vill inom akademin?”

Hur står det till med yttrandefriheten inom akademin och vad får man egentligen säga? Det är temat för en paneldebatt som Högskolan Väst arrangerar under Almedalsveckan. I paneldebatten, som äger rum den 3 juli, deltar ARW:s ordförande Erik J Olsson och Högskolan Västs rektor Martin Hellström, med flera. Moderator är Ulf Dalnäs, känd från Högskoleläckan. Evenemanget livesänds på Facebook.

Fortsätt läsa