JO ger ARW rätt: Lunds universitet bröt mot yttrandefriheten i Molnár-ärendet

Det går inte längre att hänvisa till arbetsmiljön för att inskränka lärares och forskare yttrandefrihet. Det är innebörden i ett viktigt aktuellt avgörande från Justitieombudsmannen (JO) där JO uttalar kritik mot Lunds universitet. Bakgrunden är en anmälan från Academic Rights Watch angående en kvinnlig professor i tyska som fick yttrandefriheten beskuren av sina chefer vid Humanistisk fakultet.

Fortsätt läsa

ARW svarar Konstfacks rektor: ”underminerar förtroendet för myndigheten”

Konstfacks rektor Maria Lantz går nu till angrepp mot Academic Rights Watch, vilket sker på högskolans hemsida. Detta efter att ARW JO-anmält henne som ansvarig myndighetschef i samband med tillsättningen av en professur där det krävs att innehavaren utövat ”normkritik” i sitt konstnärskap. Men Lantz’ argumentation är osaklig och partisk och underminerar förtroendet för henne som myndighetschef, konstaterar ARW, som nu överväger ytterligare en JO-anmälan.

Fortsätt läsa

Efter kravet på ”normkritik” för att bli professor: ARW JO-anmäler Konstfacks rektor för grundlagsbrott

Academic Rights Watch anmäler nu Konstfacks rektor för brott mot grundlagarna. Detta efter att Konstfack utlyst en professur i visuell kommunikation med krav på att den som kan komma ifråga måste ha utövat ”normkritik” i sitt konstnärskap. ARW konstaterar i anmälan att kravet bl.a. strider mot grundlagens föreskrift att statliga tjänster ska tillsättas på saklig grund.

Fortsätt läsa

Sökande till professur vid Konstfack utesluten av politiska skäl: var inte tillräckligt ”normkritisk”

Om du funderar över en framtida professur vid Konstfack bör du redan nu välja rätt politisk uppfattning. Den signalen sänder en aktuell tillsättning av en professur i visuell kommunikation. En sökande, som redan är professor i ämnet i Tyskland, ansågs inte vara tillräckligt ”normkritisk” för tjänsten. ARW varnar för den politisering som blir följden av Konstfacks policy att kräva normkritik, i den snäva mening som här avses, av sökande till akademiska tjänster, vilket gynnar kandidater med viss politisk uppfattning.

Fortsätt läsa

ARW lanserar internationell sajt: ”svenska akademiker behöver omvärldens stöd”

Trots att den bristande akademiska friheten i Sverige får allt mer uppmärksamhet i medierna har den nödvändiga politiska korrigeringen uteblivit. Våra akademiker behöver omvärldens stöd i en tid då deras rättigheter och samhällsfunktion ifrågasätts. Därför lanserar ARW nu en internationell sajt med ett urval ärenden i engelsk bearbetning. Det första tar upp det uppmärksammade fallet med lektorn och docenten Johan Lundberg vid Stockholms universitet, som efter sin kritik av postmodernism och svensk identitetspolitik inte fick bli professor.

Fortsätt läsa

Från ”rättshaverister” till ledarskribenter: 2017 året då ARW kom in från kylan

Året inleddes med att vi blev anklagade för att vara ”rättshaverister” i Universitetsläraren och avslutades med att vi publicerade på ledarsidan i SvD. Vi kunde notera en 50-procentig ökning av antalet besökare till vår sajt. Samtidigt var stödet från de rättsvårdande myndigheterna under året fortsatt svagt, och det dök upp flera nya konkreta hot mot den akademiska friheten.

Läs mer…

ARW-TV med Kristian Gerner: ”Könskvoterad kurslitteratur uttryck för konsensuskultur”

”Könskvoterade kurslitteraturlistor är ett uttryck för konsensuskulturen. Det ska inte finnas någon friktion. Allt ska vara som den välling som man fick som barn med obestämbara beståndsdelar och som inte behöver tuggas, där alla måste anse att samma saker är rätt.” Det säger lundaprofessorn Kristian Gerner i en intervju med ARW:s Jens Stilhoff Sörensen angående debatten kring Statsvetenskapliga institutionen.

Läs mer…

Judith Butler sågar statsvetarna i Lund: ”krav på könskvoterad kurslitteratur strider mot akademisk frihet”

”Den akademiska friheten tillerkänner universitetslärare rätten att gestalta sina kurser i enlighet med det egna professionella omdömet. Man kan ha förslag om att utöka olika genusperspektiv eller om vilka texter som kan vara användbara, men den slutliga bedömningen måste vara den enskilda universitetslärarens.” Det säger feministen Judith Butler i en aktuell intervju i Kvartal med anledning av att Statsvetenskapliga institutionen i Lund bestämt att hennes arbete ska finnas med på en kurslitteraturlista, för könsbalansens skull.

Läs mer…

Internationell protestvåg mot Uppsala universitet: matematikprofessor belades med reseförbud

ARW kan nu dokumentera ännu ett fall vid Uppsala universitet där lärares och forskares akademiska rättigheter inte respekteras. Det rör sig om en professor vid Matematiska institutionen som av sin prefekt förbjöds att åka på forskningsresor – även om värduniversitetet betalar. En rad internationella protestbrev har kommit in där kollegor i Frankrike, Indien, Israel och Italien uttrycker bestörtning över vad de kallar ”an administrative measure unheard of in the democratic world”.

Läs mer…

Statsvetare i Lund lägger ner kurs: tvingades använda könskvoterad kurslitteratur

Ska högskolorna få tvinga lärare att använda viss kurslitteratur snarare än annan på deras egna kurser? Frågan aktualiseras i ett fall vid Statsvetenskapliga institutionen i Lund, som infört en regel som tvingar lärare att använda könskvoterad kurslitteratur. Minst 40% av kurslitteraturen måste enligt institutions genusdirektiv ha skrivits av kvinnliga författare. ARW utfärdar mot denna bakgrund en rekommendation som förbjuder högskolor att tvinga lärare att undervisa mot sitt eget bättre vetande och samvete.

Läs mer…

ARW-TV med Svante Nordin: ”kan inte längre tro på Stockholms universitet”

Det är skrämmande att ett universitet som jag tidigare respekterade inte längre värnar om akademisk integritet. Det säger lundaprofessorn Svante Nordin i ett samtal med ARW:s Jens Stilhoff Sörensen angående Stockholm universitets tidigare beslut i år att inte befordra Johan Lundberg, en känd kritiker av postmodernism och identitetspolitik, till professor i litteraturvetenskap.

Läs mer…

Sensationell vändning för GU-prefekten: kvinnliga hovrättsdomare friar Christina Thomsen Thörnqvist

Om du är offentlig chef och efterforskar vem som lämnat uppgifter till medier döms du till böter eller fängelse för brott mot efterforskningsförbudet. Sant? Nej, inte om det du är kvinna och det var synd om dig. Då är det istället den person vars förmodade uppgifter du efterforskade som gjorde fel, särskilt om hen är man. Så kan man tillspetsat förstå en oenig hovrätts uppseendeväckande beslut att fria f.d. Göteborgs-prefekten Christina Thomsen Thörnqvist, som tidigare dömdes i tingsrätten.

Läs mer…

ARW-TV med Eva Österberg: ”Lärarna förvandlas till projektmakare och penningsökare”

En professor som är glad för att ha sina elever och som älskar att skriva sina böcker ska inte behöva känna sig som en misslyckad företagsledare. Det säger Eva Österberg, professor emerita i historia i Lund i en intervju med Jens Stilhoff Sörensen på ARW:s Youtube-kanal. Österberg vänder sig mot ekonomismen och företagstänkandet som hon menar tar bort mycket av glädjen i att undervisa, forska och tänka. I Sverige har det dock ännu inte gått så långt att de grundläggande akademiska friheterna hotas, menar hon.

Läs mer…

Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur

 Hur mycket våld kan man göra på det kollegiala systemet utan att förlora sin akademiska trovärdighet? Lund har för första gången hämtat sin prorektor utanför lärosätet, trots att uppdraget förutsätter att innehavaren redan har en anställning vid universitetet. När man nu ändå baxar igenom den nya prorektorn genom att kalla henne till professor gör man det på bekostnad av att frångå kollegialiteten och uppenbart missbruka kallelsemöjligheten, konstaterar Academic Rights Watch.

Läs mer…

Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt

En aktuell utlysning av en tjänst som adjunkt i tyska vid Uppsala universitet anger att innehavaren ska ägna 50% av tjänsten åt ett fackligt uppdrag vid Saco-S-rådet. Det innebär i praktiken att man måste vara medlem i något Saco-S-förbund för att kunna få en akademisk anställning vid ett statligt universitet, vilket strider mot grundlagens föreningsfrihet. Den större frågan rör det symbiotiska förhållandet mellan fack och arbetsgivare som nått en punkt där man t.o.m. anställer gemensamt. ARW uppmanar nu Uppsala att avbryta tillsättningen.

Läs mer…