Anställningsskandal får konsekvenser: GU under tillsyn efter allvarlig kritik från UKÄ

Universitetskanslerämbetet riktar i en aktuell utredning allvarlig kritik mot Göteborgs universitet. Detta efter att två tidigare anställda i en anmälan kunnat dokumentera ett 90-tal tvivelaktiga anställningar vid lärosätet. UKÄ ger anmälarna rätt i att det i samtliga fall handlat om ”felaktig rättstillämpning”. På grund av de allvarliga brister som förekommit har Universitetskanslerämbetet beslutat hålla GU under fortsatt observation.

Läs mer…

Efter Lundberg-affären: ARW varnar sakkunniga för Stockholms universitet

Det blir ingen befordran till professor för politiskt inkorrekte docenten och tidigare Axess-redaktören Johan Lundberg. Det har prorektor Clas Hättestrand slagit fast. Detta trots att båda externa sakkunniga ställt sig bakom Lundbergs befordran. ARW konstaterar att ärendet hanterats på ett sätt som allvarligt skadat förtroendet för Stockholms universitets förmåga att bemöta och värdesätta oberoende expertis.

Läs mer…

Kvotering i praktiken? Uniarts tillsatte kvinnlig professor utan sakkunnigutlåtanden

Överklagandenämnden för högskolan undanröjde i april en anställning som professor tillika vicerektor vid Stockholms konstnärliga högskola. Det rör sig om en tjänst som gick till en odisputerad kvinna som var tillförordnad på samma tjänst. Tjänsten överklagades av en disputerad man, som påpekade att inga sakkunnigutlåtanden inhämtats. Två veckor efter undanröjandet kvarstod dock kvinnan som såväl professor som vicerektor på högskolans hemsida.

Läs mer…

SU går emot sakkunniga: vägrar befordra känd kritiker av identitetspolitik

Att eniga sakkunniga rekommenderar befordran till professor är ingen garanti för att det faktiskt blir så. I alla fall inte om du verkar vid Stockholms universitet. Det blev litteraturvetaren och tidigare Axess-redaktören Johan Lundberg nyligen varse. Lundberg har i flera skrifter kritiserat olika postmoderna ansatser som är populära vid Institutionen för kultur och estetik. ARW uppmanar nu prorektor Claes Hättestrand att korrigera den dysfunktionella lärarförslagsnämndens beslut.

Läs mer…

Anklagelse = fällande dom: lärare chanslösa i högskolornas personalansvarsnämnder

Om ditt ärende kommer upp i din högskolas personalansvarsnämnd är det i praktiken redan kört. Nio av tio ärenden som behandlas i nämnden leder till varning, löneavdrag, uppsägning, avskedande eller åtalsanmälan. Det visar ARW:s granskning av alla ärenden vid 16 högskolor i perioden 2012-2017. Anmärkningsvärda brister i rättssäkerheten kastar en skugga över den höga andelen fällande beslut.

Läs mer…

Domen mot GU-prefekten prövas i hovrätten: kan leda till strängare straff

Domen mot tidigare GU-prefekten Christina Thomsen Thörnqvist kommer att prövas i hovrätten.  Hon yrkar i sitt överklagande på frikännande och på att få rättegångskostnaderna betalda. Men motparten, Justitiekanslern, yrkar å sin sida på högre böter än de som utdömdes i tingsrätten. Överklagandet kan i slutänden bli dyrt för Thomsen Thörnqvist.

Läs mer…

Rektorsvalet i Karlstad: huvudkandidat beskriver ARW-kritik som ”desinformation”

När rektorskandidaten Johan Sterte var på besök i Karlstad för att höras av personal och studenter konfronterades han med ARW:s kritik mot hans ledarskap. I lokalpressen beskrev Sterte kritiken som ”störande”, ”smutskastning” och ”desinformation”. I detta inlägg bemöter vi Stertes påstående om att det skulle röra sig om illa underbyggd kritik. Vi gör det genom att räkna upp de 27 angivna källorna i våra inlägg om honom.

Läs mer…

Orolig anställd slår larm: facket utestängt när Uniarts säger upp lärare

Obekväma akademiker sitter nu löst på Stockholms konstnärliga högskola (Uniarts). Detta efter att styrelsen tagit ett beslut om att inrätta en personalansvarsnämnd med väsentligen bara ledningspersoner. Facket och lärarna är utestängda i strid med regelverket. Utan kollegial insyn i nämndens beslut är det fritt fram att bestraffa interna kritiker med disciplinåtgärder eller säga upp dem av ”personliga skäl”.

Läs mer…

ARW varnar för påtänkt Karlstadsrektor: bäddat för konflikter med odemokratiske Johan Sterte vid rodret

Johan Sterte har som rektor för Luleå tekniska universitet utmärkt sig genom att radikalt nedmontera det kollegiala styret. Han har också köpt ut interna kritiker på löpande band. Nu föreslås han av rekryteringsgruppen som ny rektor för Karlstads universitet. Academic Rights Watch har berättat om Stertes framfart i flera inlägg och varnar nu för ett sällsynt oakademiskt och odemokratiskt ledarskap.

Läs mer…

GU-prefekten som efterforskade källa döms till böter: ”en viktig dom för högskolan”

Tingsrätten i Göteborg meddelade idag domen mot den prefekt vid Göteborgs universitet som stått åtalad för brott mot grundlagens efterforskningsförbud. Domen blev 30 dagsböter. Prefekten hade försökt ta reda på vem som läckt hennes interna mejl till Göteborgs-Posten. Hon åtalades efter att Academic Rights Watch anmält saken till Justitiekanslern.

Läs mer…

ARW-referat av domstolsförhandling förbjöds: oacceptabla yttranderegler på Högskoleläckan

Ett inlägg på ARW:s webbplats som refererar en domstolsförhandling blockerades nyligen av moderatorerna på Högskoleläckan. Vi konstaterar att den regel på Facebook-gruppen som inlägget antas ha brutit mot inte skulle godkännas som en reglering av yttrandefriheten vare sig i svensk eller europeisk rätt. Vår rekommendation är att Högskoleläckan anpassar sig efter gällande rätt och akademisk praxis vad gäller yttrandefriheten.

Läs mer…

Efter ARW:s anmälan: GU-prefekt inför rätta för att ha jagat interna kritiker

Tidigare GU-prefekten Christina Thomsen Thörnqvist ställdes i dagarna inför rätta. Anledningen är att hon efterforskat vem som läckt interna mejl till Göteborgs-Posten där hon försöker tysta ner intern kritik. Det var efter ARW:s anmälan som Justitiekanslern inledde förundersökningen som sedan ledde till åtal. Åklagaren yrkade vid rättegången att Thomsen Thörnqvist ska dömas till 60 dagsböter. Dom meddelas den 26 januari.

Läs mer…

Efter ARW:s granskning: chefs-JO medger kvalitetsproblem inför Konstitutionsutskottet

Academic Rights Watch avslutar verksamheten 2016 genom att bokföra en oväntad framgång. Vår granskning av Justitieombudsmannen visar sig ha fått genomslag på myndigheten. I ett öppet sammanträde i riksdagens konstitutionsutskott medgav nämligen nya chefs-JO:s öppet de kvalitetsproblem som ARW som enda granskare kunnat dokumentera, och att man nu utreder hur verksamheten kan förbättras.

Läs mer…