ARW varnar för påtänkt Karlstadsrektor: bäddat för konflikter med odemokratiske Johan Sterte vid rodret

Johan Sterte har som rektor för Luleå tekniska universitet utmärkt sig genom att radikalt nedmontera det kollegiala styret. Han har också köpt ut interna kritiker på löpande band. Nu föreslås han av rekryteringsgruppen som ny rektor för Karlstads universitet. Academic Rights Watch har berättat om Stertes framfart i flera inlägg och varnar nu för ett sällsynt oakademiskt och odemokratiskt ledarskap.

Läs mer…

GU-prefekten som efterforskade källa döms till böter: ”en viktig dom för högskolan”

Tingsrätten i Göteborg meddelade idag domen mot den prefekt vid Göteborgs universitet som stått åtalad för brott mot grundlagens efterforskningsförbud. Domen blev 30 dagsböter. Prefekten hade försökt ta reda på vem som läckt hennes interna mejl till Göteborgs-Posten. Hon åtalades efter att Academic Rights Watch anmält saken till Justitiekanslern.

Läs mer…

ARW-referat av domstolsförhandling förbjöds: oacceptabla yttranderegler på Högskoleläckan

Ett inlägg på ARW:s webbplats som refererar en domstolsförhandling blockerades nyligen av moderatorerna på Högskoleläckan. Vi konstaterar att den regel på Facebook-gruppen som inlägget antas ha brutit mot inte skulle godkännas som en reglering av yttrandefriheten vare sig i svensk eller europeisk rätt. Vår rekommendation är att Högskoleläckan anpassar sig efter gällande rätt och akademisk praxis vad gäller yttrandefriheten.

Läs mer…

Efter ARW:s anmälan: GU-prefekt inför rätta för att ha jagat interna kritiker

Tidigare GU-prefekten Christina Thomsen Thörnqvist ställdes i dagarna inför rätta. Anledningen är att hon efterforskat vem som läckt interna mejl till Göteborgs-Posten där hon försöker tysta ner intern kritik. Det var efter ARW:s anmälan som Justitiekanslern inledde förundersökningen som sedan ledde till åtal. Åklagaren yrkade vid rättegången att Thomsen Thörnqvist ska dömas till 60 dagsböter. Dom meddelas den 26 januari.

Läs mer…

Efter ARW:s granskning: chefs-JO medger kvalitetsproblem inför Konstitutionsutskottet

Academic Rights Watch avslutar verksamheten 2016 genom att bokföra en oväntad framgång. Vår granskning av Justitieombudsmannen visar sig ha fått genomslag på myndigheten. I ett öppet sammanträde i riksdagens konstitutionsutskott medgav nämligen nya chefs-JO:s öppet de kvalitetsproblem som ARW som enda granskare kunnat dokumentera, och att man nu utreder hur verksamheten kan förbättras.

Läs mer…

Domarens revolutionerande slutsats: inlasningar måste kunna överklagas

Inlasningar ska kunna överklagas av alla som är intresserade av anställningen. Denna omstörtande slutsats drar nu den inflytelserike domaren Magnus Åhammar, som bl.a. är ordförande i Överklagandenämnden för högskolan. ARW konstaterar att överklagbara inlasningar representerar det bästa av två världar: fler blir tillsvidareanställda och detta sker utan att akademins meritokratiska principer överträds.

Läs mer…

JO bryter mot statliga regelverket: tillsätter tjänster utan utlysning

ARW tar i detta inlägg ett stickprov på anställningar hos granskningsmyndigheten Justitieombudsmannen (JO) och möts av en blott alltför välbekant syn: tjänster som bortlovas, skräddarsys eller tillsätts utan utlysning. I en rad fall bryts det mot anställningsförordningens föreskrifter. ARW finner också att JO:s förklaring att man haft ”särskilda skäl” att inte utlysa vissa tjänster strider mot ett JO-beslut enligt vilket Arbetsgivarverkets stränga tolkning av särskilda skäl ska tillämpas.

Läs mer…

Efter UKÄ:s hårda kritik: dags för högskoleministern att avsätta GU:s styrelse

Universitetetskanslerämbetet går nu till oväntat hårt angrepp mot GU:s styrelse för att man inte agerat kraftfullt mot de många olagliga anställningarna vid lärosätet. I en aktuell skrivelse ställer UKÄ en rad besvärande frågor, som styrelsen sannolikt får svårt att besvara. I bakgrunden finns dock ett mer grundläggande systemfel som gör att den interna kontrollen av efterlevandet av det offentlig-rättsliga regelverket kollapsat vid våra lärosäten.

Läs mer…

Uppsala universitet pressas av Haverling-affären: JK avgör ödesfråga för akademin

Ska interna kritiker få tystas ner med hänvisning till en ”god arbetsmiljö” eller ska vi ha en öppen och saklig debatt på våra högskolor så att vi gemensamt kan säkra verksamhetens kvalitet? Denna ödesfråga för Sverige som kunskapsnation avgörs nu av juristerna hos Justitiekanslern efter en anmälan från ARW. I centrum står behandlingen av Uppsala-professorn i latin, Gerd Haverling, som hotas med uppsägning efter att ha kritiserat chefernas beslut.

Läs mer…

ARW JO-anmäler Karolinska institutet: webbfilter utestänger forskare från internet

Problemtyngda KI lägger nu sten på börda och inför ett webbfilter som gör att forskare inte ska kunna komma åt all information på nätet. Istället måste de gå till prefekten och be om lov att få titta på webbplatser som högskoleledningen på egen hand valt att förbjuda. Efter DN:s granskning gjorde KI en pudel men ARW menar att även det nya nedbantade filtret strider mot grundlagens föreskrifter om forsknings- och informationsfrihet.

Läs mer…

ARW avslöjar: Justitieombudsmannen missade Macchiarini-affären

ARW har granskat samtliga JO-anmälningar av Karolinska institutet de senaste åren. Vi finner att inte en enda av de 21 anmälningarna ledde till JO-kritik. Det gäller även de åtta anmälningar som larmade om Maccharini-affären. Detta trots att det i en omfattande extern utredning nyligen konstaterats att det på KI finns en allmän ”nonchalans mot regler” och att KI:s hantering av Macchiarini-ärendet ”förtjänar kritik”.

Läs mer…

Gräddfil till professur vid SKH: inkompetensförklarad uppgraderades till huvudkandidat

När det tillsätts tjänster vid Stockholms konstnärliga högskola kan det mesta hända. ARW kan nu avslöja att en av de sökande till den aktuella professuren i Scen först inkompetensförklarades av de sakkunniga – för att sedan bli förklarad kompetent och till sist inbjuden att provföreläsa. SKH riskerar nu att få en professor som saknar akademiska publikationer och handledningserfarenhet på högre nivå men som ändå ska leda forskningen och forskarutbildningen i ämnet.

Läs mer…

Nästa granskningsmyndighet som krisar? JO har inte längre ”tid” att kritisera cheferna

ARW:s granskning visar att situationen på Justitieombudsmannen påminner om den på Riksrevisionen. En majoritet av justitieombudsmännen har en bakgrund på regeringskansliet vars myndigheter och chefer man nu sitter och granskar. Antalet beslut där JO uttalar kritik har under lång tid varit konstant och nyligen till och med sjunkit. Samtidigt har antalet klagomål från allmänheten ökat drastiskt. Nu uppger en justitieombudsman att man i ”väldigt många” fall inte kritiserar cheferna på grund av ”tidsbrist”.

Läs mer…

Att utmanövrera en kvinnlig professor: ARW svarar om fallet Molnár

Som ARW kunnat avslöja förbjöd cheferna lundaprofessorn Valéria Molnár att berätta om sin situation efter att hon blivit omplacerad och isolerad från sin avdelning (tyska). Efter fruktlösa kontakter med Lunds universitets ledning går vi nu vidare och JO-anmäler universitetet för otillåten inskränkning av yttrandefriheten. I detta inlägg svarar vi också på kritik som riktats mot vårt inlägg om Molnár av en lärare som anser sig felaktigt utpekad.

Läs mer…